Banner mobi

(028).38.64.14.00

Học viên
TB số 219_17.7.2020_Thông báo về họp PHHV cuối năm học 2019-2020

TB số 219_17.7.2020_Thông báo về họp PHHV cuối năm học 2019-2020

17.12.2020Lượt xem: 263

TB số 219_17.7.2020_Thông báo về họp PHHV cuối năm học 2019-2020
Một số hàm thông dụng

Một số hàm thông dụng

03.07.2020Lượt xem: 203

Một số hàm thông dụng
Một số hàm thông dụng

Một số hàm thông dụng

03.07.2020Lượt xem: 312

Một số hàm thông dụng
Đề ôn tập số 4 - Nghề Tin học 11

Đề ôn tập số 4 - Nghề Tin học 11

03.07.2020Lượt xem: 209

Đề ôn tập số 4 - Nghề Tin học 11
Đề ôn tập số 5 - Nghề Tin học 8

Đề ôn tập số 5 - Nghề Tin học 8

03.07.2020Lượt xem: 296

Đề ôn tập số 5 - Nghề Tin học 8
Đề ôn tập số 5 - Nghề Tin học 11

Đề ôn tập số 5 - Nghề Tin học 11

03.07.2020Lượt xem: 180

Đề ôn tập số 5 - Nghề Tin học 11
Đề ôn tập số 3 - Nghề Tin học 11

Đề ôn tập số 3 - Nghề Tin học 11

01.07.2020Lượt xem: 228

Đề ôn tập số 3 - Nghề Tin học 11
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11