Banner mobi

(028).38.64.14.00

Khối 10
Chủ đề 2 Virut và bệnh truyền nhiễm - Môn Sinh - Khối 10

Chủ đề 2 Virut và bệnh truyền nhiễm - Môn Sinh - Khối 10

06.05.2020Lượt xem: 1522

Chủ đề 2 Virut và bệnh truyền nhiễm - Môn Sinh - Khối 10
BÀI 36. VAI TRÒ - ĐẶC ĐIỂM GTVT- MÔN ĐỊA - KHỐI 10

BÀI 36. VAI TRÒ - ĐẶC ĐIỂM GTVT- MÔN ĐỊA - KHỐI 10

05.05.2020Lượt xem: 1471

BÀI 36. VAI TRÒ - ĐẶC ĐIỂM GTVT- MÔN ĐỊA - KHỐI 10
Bài Hidrosunfua - Môn Hóa - Khối 10.

Bài Hidrosunfua - Môn Hóa - Khối 10.

05.05.2020Lượt xem: 1563

Bài Hidrosunfua - Môn Hóa - Khối 10.
Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên - Môn Văn - Khối 10

Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên - Môn Văn - Khối 10

04.05.2020Lượt xem: 1506

Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên - Môn Văn - Khối 10
Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt - Môn Văn - Khối 10

Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt - Môn Văn - Khối 10

04.05.2020Lượt xem: 1253

Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt - Môn Văn - Khối 10
Bài Phương trình đường thẳng - Môn Toán đại số - Khối 10

Bài Phương trình đường thẳng - Môn Toán đại số - Khối 10

04.05.2020Lượt xem: 1419

Bài Phương trình đường thẳng - Môn Toán đại số - Khối 10
Bài 29 Thấu Kính Mỏng - Môn Lý - Khối 10

Bài 29 Thấu Kính Mỏng - Môn Lý - Khối 10

29.04.2020Lượt xem: 1550

Bài 29 Thấu Kính Mỏng - Môn Lý - Khối 10
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11