Banner mobi

(028).38.64.14.00

Khối 11
ÔN LUYỆN -  PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ  - MÔN VĂN - KHỐI 11

ÔN LUYỆN - PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ - MÔN VĂN - KHỐI 11

09.05.2020Lượt xem: 1586

ÔN LUYỆN - PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ - MÔN VĂN - KHỐI 11
Bài 47 Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Môn Sinh - Khối 11

Bài 47 Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Môn Sinh - Khối 11

06.05.2020Lượt xem: 1257

Bài 47 Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Môn Sinh - Khối 11
Chủ đề 5_hợp chất chứa OH - Môn Hóa - Khối 11

Chủ đề 5_hợp chất chứa OH - Môn Hóa - Khối 11

05.05.2020Lượt xem: 1468

Chủ đề 5_hợp chất chứa OH - Môn Hóa - Khối 11
BÀI GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ - MÔN TOÁN - KHỐI 11

BÀI GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ - MÔN TOÁN - KHỐI 11

04.05.2020Lượt xem: 1363

BÀI GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ - MÔN TOÁN - KHỐI 11
Bài 34 Chất rắn kết tinh Chất rắn vô định hình - Môn Lý - Khối 11

Bài 34 Chất rắn kết tinh Chất rắn vô định hình - Môn Lý - Khối 11

29.04.2020Lượt xem: 1493

Bài 34 Chất rắn kết tinh Chất rắn vô định hình - Môn Lý - Khối 11
BÀI 20 TIẾT 2 - MÔN SỬ - KHỐI 11

BÀI 20 TIẾT 2 - MÔN SỬ - KHỐI 11

29.04.2020Lượt xem: 1199

BÀI 20 TIẾT 2 - MÔN SỬ - KHỐI 11
Chủ đề 3 SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT - Môn Sinh - Khối 11

Chủ đề 3 SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT - Môn Sinh - Khối 11

29.04.2020Lượt xem: 1210

Chủ đề 3 SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT - Môn Sinh - Khối 11
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11