Banner mobi

(028).38.64.14.00

Tin tức
Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2

08.01.2021Lượt xem: 55

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2
Hướng dẫn tài liệu thi tuyển viên chức - Danh mục tài liệu từng vị trí

Hướng dẫn tài liệu thi tuyển viên chức - Danh mục tài liệu từng vị trí

04.12.2020Lượt xem: 105

Hướng dẫn tài liệu thi tuyển viên chức - Danh mục tài liệu từng vị trí
Thông báo ôn tập

Thông báo ôn tập

04.12.2020Lượt xem: 78

Thông báo ôn tập
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

04.12.2020Lượt xem: 96

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2
Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11 năm 2019

Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11 năm 2019

07.04.2020Lượt xem: 630

Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11 năm 2019
Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại TTGDNN-GDTX Quận 11 năm 2019

Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại TTGDNN-GDTX Quận 11 năm 2019

12.03.2020Lượt xem: 299

Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại TTGDNN-GDTX Quận 11 năm 2019
Danh sách Thí sinh tham dự xét tuyển viên chức (Vòng 2) TT.GDNNGDTX Quận 11

Danh sách Thí sinh tham dự xét tuyển viên chức (Vòng 2) TT.GDNNGDTX Quận 11

24.02.2020Lượt xem: 386

Danh sách Thí sinh tham dự xét tuyển viên chức (Vòng 2) TT.GDNNGDTX Quận 11
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11