Banner mobi

(028).38.64.14.00

Tuyển sinh
Kế hoạch số 041_Tổ chức Hội xuân 2021_Đối với học viên của Trung tâm GDNN-GDTX

Kế hoạch số 041_Tổ chức Hội xuân 2021_Đối với học viên của Trung tâm GDNN-GDTX

16.01.2021Lượt xem: 28

Kế hoạch số 041_Tổ chức Hội xuân 2021_Đối với học viên của Trung tâm GDNN-GDTX
Thông báo số 432/TB-GDNN-GDTX về Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại quý 4 năm 2020 theo hiệu quả c

Thông báo số 432/TB-GDNN-GDTX về Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại quý 4 năm 2020 theo hiệu quả c

16.01.2021Lượt xem: 27

Thông báo số 432/TB-GDNN-GDTX về Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại quý 4 năm 2020 theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên
Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2

08.01.2021Lượt xem: 39

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2
Thông báo số 429/TB-GDNN-GDTX về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2021

Thông báo số 429/TB-GDNN-GDTX về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2021

08.01.2021Lượt xem: 24

Thông báo số 429/TB-GDNN-GDTX về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2021
Thông báo số 411_TB_GDNN_GDTX Về thực hiện tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong TT.GDNN_GDTX

Thông báo số 411_TB_GDNN_GDTX Về thực hiện tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong TT.GDNN_GDTX

17.12.2020Lượt xem: 57

Thông báo số 411_TB_GDNN_GDTX Về thực hiện tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong TT.GDNN_GDTX Q.11
Thông báo số 357_TB_GDNN_GDTX Về tổ chức Kỹ năng sống cho học viên NH 2020_2021

Thông báo số 357_TB_GDNN_GDTX Về tổ chức Kỹ năng sống cho học viên NH 2020_2021

17.12.2020Lượt xem: 54

Thông báo số 357_TB_GDNN_GDTX Về tổ chức Kỹ năng sống cho học viên NH 2020_2021
KH So_3721_KH_GDĐT_CTTT Kế hoạch Tổ chức hội trại  truyền thống 9_1lần thứ XV năm 2021

KH So_3721_KH_GDĐT_CTTT Kế hoạch Tổ chức hội trại truyền thống 9_1lần thứ XV năm 2021

17.12.2020Lượt xem: 54

KH So_3721_KH_GDĐT_CTTT Kế hoạch Tổ chức hội trại truyền thống 9_1lần thứ XV năm 2021
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11