Banner mobi

(028).38.64.14.00

Kết quả thì nghề cấp THCS khóa ngày 28-5-2019

Tải kết quả thi nghề trường THCS Lê Quý Đôn tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường THCS Nguyễn Văn Phú tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường THCS Nguyễn Huệ tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường THCS Nguyễn Minh Hoàng tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường  Việt Mỹ tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường THCS Chu Văn An tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường THCS Phú Thọ tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường THCS Lê Anh Xuân tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường THCS Hậu Giang tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường THCS Lữ Gia tại đây.

Tải kết quả thi nghề trường Trương Vĩnh Ký tại đây.

Chia sẻ:
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11