Cập nhật 2023: Cách Bấm Máy Tính Giải Hệ Phương Trình Chi Tiết [Video]

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới bạn bài viết Cách Bấm Máy Tính Giải Hệ Phương Trình Chi Tiết [Video].

Giải phương trình là một trong những dạng câu hỏi toán thường xuất hiện trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Việc sử dụng máy tính hỗ trợ trong quá trình này là cần thiết.Như vậy học sinh đã biết Cách gõ vào máy tính để giải hệ phương trình Chưa?Nếu không, hãy xem hướng dẫn bên dưới Mua Áp dụng cho một kỳ thi sắp tới!

Hướng dẫn cách bấm máy tính giải hệ phương trình
Hướng dẫn cách bấm máy tính giải hệ phương trình

1. Hệ phương trình là gì?

Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn là hệ phương trình có dạng:

Hệ phương trình bậc hai với 2 ẩn số
Hệ phương trình bậc hai với 2 ẩn số

trong đó x và y là các ẩn số; a, b, c, a’, b’, c’ là các số thực. Giải một hệ phương trình có nghĩa là tìm tất cả các nghiệm của nó. Nếu hai phương trình có nghiệm chung (x0, y0) thì (x0, y0) là nghiệm của hệ phương trình. Nếu hai phương trình không có nghiệm chung thì đây là hệ phương trình vô nghiệm. Hai hệ phương trình có cùng tập nghiệm gọi là hệ tương đương.

Đừng bỏ lỡ: Cách bấm máy tính xác suất hiệu quả và chính xác

2. Cách bấm máy tính để giải hệ phương trình

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách bấm vào Máy tính để giải hệ phương trình bậc nhất theo loại:

2.1 Cách giải phương trình bậc hai nhị phân

Ví dụ, giải hệ phương trình sau:

Cách bấm máy tính giải phương trình bậc hai 2 ẩn
Cách bấm máy tính giải phương trình bậc hai 2 ẩn

bước 1: Khởi động máy và nhấn phím MODE

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai 2 Ẩn - Bước 1
Cách Bấm Máy Tính Giải Phương Trình Bậc Hai 2 Ẩn – Bước 1

Bước 2: Nhấn phím 5 rồi phím 1 để chọn giao diện phương trình bậc nhất 2 ẩn

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn 2 - Bước 2
Cách Bấm Máy Tính Giải Phương Trình Bậc Hai 2 Ẩn – Bước 2

Bước 3: Điền lần lượt các hệ số vào phương trình như sau

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Hệ Phương Trình Bậc Hai 2 Ẩn - Bước 3
Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn 2 – Bước 3

Nhấn phím số 2, sau đó nhấn =

Bấm số 3 thì =

Nhấn số 12, sau đó =

Nhấn số 1, sau đó =

Nhấn -2 rồi =

Bấm phím 1

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các hệ số, nhấn = để nhận nghiệm của phương trình bậc nhất 2 ẩn.

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn 2 - Bước 4
Cách Bấm Máy Tính Giải Phương Trình Bậc Hai 2 Ẩn – Bước 4

2.2 Cách giải phương trình bậc hai bậc ba

Ví dụ, giải hệ phương trình sau:

Cách bấm máy tính giải phương trình bậc hai 3 ẩn
Cách bấm máy tính giải phương trình bậc hai 3 ẩn

bước 1: Khởi động máy và nhấn phím MODE

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai 3 Ẩn - Bước 1
Cách Bấm Máy Tính để Giải Phương Trình Bậc Hai 3 Ẩn – Bước 1

Bước 2: Nhấn phím 5 rồi phím 2 để chọn giao diện phương trình bậc hai ba ẩn

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai 3 Ẩn - Bước 2
Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn 3 – Bước 2

Bước 3: Điền lần lượt các hệ số vào phương trình như sau

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai 3 Ẩn - Bước 3
Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Nhất 3 Ẩn – Bước 3

Nhấn số 1, sau đó =

Bấm số 3 thì =

Nhấn phím số 2, sau đó nhấn =

Nhấn số 8, sau đó nhấn =

Hãy tiếp tục và điền vào tất cả các hệ số của hệ phương trình

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các hệ số, nhấn = để nhận nghiệm của phương trình bậc nhất 3 ẩn số.

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai 3 Ẩn - Bước 4
Cách Bấm Máy Tính Giải Phương Trình Bậc Hai 3 Ẩn – Bước 4

2.3 Cách giải phương trình bậc hai 4 ẩn (dành cho 580 VNX)

Ví dụ, giải hệ phương trình sau:

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình bậc hai 4 ẩn số
Cách bấm máy tính giải hệ phương trình bậc hai 4 ẩn số

bước 1: Khởi động máy và nhấn phím MENU .

Cách Bấm Máy Tính để Giải Hệ Phương Trình Bậc Hai Với 4 Ẩn - Bước 1
Cách Bấm Máy Tính để Giải Hệ Phương Trình Bậc Hai Với 4 Ẩn – Bước 1

Bước 2: Nhấn phím 9 để chọn giao diện nhóm phương trình

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn 4 - Bước 2
Cách Bấm Máy Tính để Giải Hệ Phương Trình Bậc Hai Với 4 Ẩn – Bước 2

Bước 3: Nhấn 1 trước rồi nhấn 4 để chọn giao diện phương trình bậc hai ẩn

Cách Bấm Máy Tính Giải Phương Trình Bậc Hai 4 Ẩn - Bước 3
Cách bấm máy tính để giải hệ phương trình bậc hai có 4 ẩn số – Bước 3

Bước 4: Điền lần lượt các hệ số vào phương trình như sau

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn 4 - Bước 4
Cách bấm vào Máy tính để giải hệ phương trình bậc hai với 4 ẩn số – Bước 4

Nhấn số 1 rồi =

Bấm số 3 thì =

Nhấn phím số 2, sau đó nhấn =

Nhấn số 8, sau đó =

Hãy tiếp tục và điền vào tất cả các hệ số của hệ phương trình

Bước 5: Sau khi điền hết các hệ số, nhấn = để được nghiệm của hệ phương trình bậc hai 4 ẩn số.

Cách Bấm Máy Tính Để Giải Hệ Phương Trình Bậc Hai Với 4 Ẩn - Bước 5
Cách nhấp vào Máy tính để giải hệ phương trình bậc hai với 4 ẩn số – Bước 5

Lưu bây giờ: Cách đăng nhập máy tính fx 580VN để lập bảng toán

3. Các hằng đẳng thức thường dùng để giải toán

  • Bài tập ví dụ giải hệ phương trình bậc hai 2 ẩn

Giải hệ phương trình sau:

Bài tập ví dụ về cách giải hệ phương trình bậc hai 2 ẩn số
Bài tập ví dụ về cách giải hệ phương trình bậc hai 2 ẩn số

bước 1: Khởi động máy và nhấn phím MODE

Bước 2: Nhấn phím 5 rồi phím 1 để chọn giao diện phương trình bậc nhất 2 ẩn

Bước 3: Điền lần lượt các hệ số vào phương trình

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các hệ số, nhấn = để nhận nghiệm của phương trình bậc nhất 2 ẩn.

  • Bài tập ví dụ giải hệ phương trình bậc hai 3 ẩn số

Giải hệ phương trình sau:

Bài tập ví dụ về cách giải hệ phương trình bậc hai 3 ẩn số
Bài tập ví dụ về cách giải hệ phương trình bậc hai 3 ẩn số

bước 1: Khởi động máy và nhấn phím MODE

Bước 2: Nhấn phím 5 rồi phím 2 để chọn giao diện phương trình bậc hai ba ẩn

Bước 3: Điền lần lượt các hệ số vào phương trình

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các hệ số, nhấn = để nhận nghiệm của phương trình bậc nhất 3 ẩn số.

  • Bài tập ví dụ giải hệ phương trình bậc hai 4 ẩn số

Giải hệ phương trình sau:

Bài tập ví dụ về cách giải hệ phương trình bậc hai 4 ẩn số
Bài tập ví dụ về cách giải hệ phương trình bậc hai 4 ẩn số

bước 1: Bật máy và nhấn phím MENU.

Bước 2: Nhấn phím 9 để chọn giao diện nhóm phương trình

Bước 3: Nhấn 1 trước rồi nhấn 4 để chọn giao diện phương trình bậc hai ẩn

Bước 4: Điền lần lượt các hệ số vào phương trình

Bước 5: Sau khi điền hết các hệ số, nhấn = để được nghiệm của hệ phương trình bậc hai 4 ẩn số.

Qua bài báo trên, lưới ván Hướng dẫn cách bấm máy tính để giải hệ phương trình chi tiết và đầy đủ. Tôi hy vọng bài viết này có thể giúp học sinh tiết kiệm được nhiều thời gian trong kỳ thi.Đừng quên truy cập website ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn để cập nhật những thông tin du học mới nhất và tìm kiếm một công việc Xin vui lòng!

xem thêm:

Related Posts