Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Thuận năm 2021

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Thuận năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2021

Nhiệm vụ 1. Quyết định xem câu đó đúng (T) hay sai (F). (1 mét)

23. Nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất đang nóng lên một chút mỗi năm.

24. Nhiệt độ tăng có thể làm tan băng ở hai cực.

25. Theo bài báo, hạn hán nhiều hơn hoặc bão lớn dẫn đến mực nước biển dâng cao.

26. Con người chịu trách nhiệm chính cho sự nóng lên toàn cầu.

Đánh bại kỳ thi vào vòng 10 trơn nam anh hùng 2021

Đánh bại kỳ thi vào vòng 10 trơn nam anh hùng 2021

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2021

Đánh bại kỳ thi vào vòng 10 trơn nam anh hùng 2021

Theo TTHN

Related Posts