Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi tiếng Anh lớp 10 tỉnh Kiềm Giang năm 2021

Câu 39. Trời mưa nên tôi không thể đi tắm biển.

A. Trời mưa vì tôi không thể đi biển.

B. Mặc dù tôi không thể đi biển, trời đang mưa.

C. Tôi không thể đi biển, vì vậy trời đang mưa.

D. Tôi không thể đi biển vì trời mưa.

Lưu ý: Các câu trả lời trong câu hỏi là bài làm của học sinh và có thể không chính xác. Đáp án đúng được cập nhật bên dưới câu hỏi.

Đánh bại kỳ thi vào hạng 10 Hùng Vương Tiền Giang 2021

Đánh bại kỳ thi vào hạng 10 Hùng Vương Tiền Giang 2021

Đánh bại kỳ thi vào hạng 10 Hùng Vương Tiền Giang 2021

Đánh bại kỳ thi vào hạng 10 Hùng Vương Tiền Giang 2021

Đánh bại kỳ thi vào hạng 10 Hùng Vương Tiền Giang 2021

Đánh bại kỳ thi vào hạng 10 Hùng Vương Tiền Giang 2021

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2021 Nó sẽ được đăng 10-14 ngày sau kỳ thi.Cách nhanh nhất để học sinh kiểm tra kết quả bài kiểm tra đây

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2021

Đánh bại kỳ thi vào hạng 10 Hùng Vương Tiền Giang 2021

Theo TTHN

Related Posts