Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2021

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Bài 3 (2,0 điểm): Hoàng làm việc trong một nhà hàng, mỗi tuần anh làm ở nhà hàng 40 giờ, tiền lương là 800 000 đồng. Đối với mỗi giờ làm thêm trong tuần, bạn sẽ nhận được 150% tiền lương theo giờ được trả cho 40 giờ đầu tiên. Nếu tiền lương tuần đó của Hoàng là 9,2 triệu đồng thì anh ấy phải làm thêm bao nhiêu giờ?

Bài 4 (4,0 điểm): Cho tam giác ABC có góc ABC, góc ACB nhọn và BAC = 60°. Các tia phân giác BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại I .

1) Chứng minh tứ giác AEIF nội tiếp.

Đánh bại đề thi vào vòng 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2021

>> Học sinh lo lắng về kết quả điểm thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2021 sẽ được cập nhật đây

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2021 tỉnh Ninh Thuận

Đánh bại đề thi vào vòng 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Theo TTHN

Related Posts