Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Đồng Tháp 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Đồng Tháp 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2020 của Tongta

Câu 1. (2,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và hoàn thành các nhiệm vụ sau:

Chiều buồn nhìn cổng bể,

Một con thuyền thấp thoáng phía xa?

Buồn thay nước mới đổ,

Hoa trôi về đâu?

a) Tìm 02 phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.

b) Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Ai là tác giả?

Đề thi cuối kì 10 Môn Văn Đồng Tháp 2020

Vin Dong Tha Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2020

Đề thi cuối kì 10 Môn Văn Đồng Tháp 2020

Theo TTHN

Related Posts