Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Trà Vinh 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Trà Vinh 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Trà Vinh năm 2020

Câu 1 (1,0 điểm). Chỉ ra các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên. Dấu hiệu nhận biết biểu hiện này là gì?

Câu 2 (1,0 điểm). Đoạn đối thoại trên có bao nhiêu lượt? Bằng chứng nào có thể giúp tôi biết điều này?

Câu 3 (1,0 điểm) Từ những câu chuyện chọn lọc trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?

Tuyển sinh lớp 10 Môn Văn Tỉnh Trà Vinh 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2020

Tuyển sinh lớp 10 Môn Văn Tỉnh Trà Vinh 2020

Theo TTHN

Related Posts