Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Văn tỉnh Hà Nam

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Văn tỉnh Hà Nam. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hà Nam năm 2020

1. Đọc hiểu

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Ai là tác giả? Nêu bối cảnh mà văn bản được tác giả.

Câu 2. Trong hai câu đầu của bài thơ, những từ ngữ nào gợi tả hình ảnh chiếc xe? Những từ đó có nghĩa là gì?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được nhấn mạnh trong đoạn văn.

Đạt vào vòng 10 nam 2020 môn Văn Tính Hà Nam

Đáp án đề thi thật vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Hà Nam

Đạt vào vòng 10 nam 2020 môn Văn Tính Hà Nam

Theo TTHN

Related Posts