Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Hóa chuyên tỉnh Quảng Ninh

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Hóa chuyên tỉnh Quảng Ninh. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Câu 1. (3,0 điểm)

1. Từ KClO3, FeS, CaCO3, H2O, có thể điều chế khí nào về mặt hóa học mà không cần dùng thêm hóa chất nào khác? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.Biết các điều kiện kiểm tra cần thiết và thiết bị có sẵn

3. Có 5 lọ hóa chất không dán nhãn, mỗi lọ đựng 5 chất tan sau HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3, MgSO4. Hãy đề xuất và nêu cách khoa học để nhận biết 3 dung dịch trên mà không cần dùng thêm hóa chất.

Dap sẽ tham dự đơn nam Quảng Ninh lần thứ 10 năm 2021Dap sẽ tham dự đơn nam Quảng Ninh lần thứ 10 năm 2021

Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh dự kiến ​​công bố kết quả đề thi vào lớp 10 ngày 14 tháng sáu.Cách nhanh nhất để học sinh kiểm tra kết quả bài kiểm tra đây

Tỉnh Quảng Ninh Môn Hóa Học Chuyên Đề Thi Vào Lớp 10 Năm 2021 Đáp Án

Dap sẽ tham dự đơn nam Quảng Ninh lần thứ 10 năm 2021

Theo TTHN

Related Posts