Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên môn Văn- Cà Mau năm 2021

Câu 1. Xác định đúng phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên. (0,5 điểm)

Câu 2. Trong đoạn trích trên, tác giả đã trình bày nội dung theo các cách: suy luận, quy nạp, tổng kết, móc xích, nối tiếp như thế nào? (0,5 điểm)

Câu 3. Tìm bốn từ (hoặc cụm từ) thể hiện sự khiêm tốn trong đoạn văn? (0,5 điểm)

Câu 4. Xác định và nêu tác dụng của phép tu từ được sử dụng trong đoạn (1)? (0,75 điểm)

Đề thi vào lớp 10 Chuyên - sư Văn Tính Cà Mau 2021

Đề thi vào lớp 10 Chuyên - sư Văn Tính Cà Mau 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT môn năng khiếu môn văn năm 2021 tỉnh Cà Mau

Đề thi vào lớp 10 Chuyên - sư Văn Tính Cà Mau 2021

Theo TTHN

Related Posts