Cập nhật 2023: Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên môn Văn năm 2021

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên môn Văn năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Lời yêu cầu:

Câu 1 (0,5 điểm). Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2 (0,5 điểm). Theo đoạn trích, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường gây ra những đối tượng nào?

Câu 3 (1,0 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn trích.

Câu 4 (1,0 điểm). Bạn có đồng ý với ý kiến ​​rằng các thế hệ tương lai sẽ phải trả giá, hay sẽ có lòng biết ơn đối với những gì chúng ta làm ngày hôm nay? Tại sao?

Dập vào tranh hạng 10 tại Thái Nguyên Môn Vân Nam 2021

ghi chú: Kết quả thi vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2021Nó sẽ được công bố từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Dập vào tranh hạng 10 tại Thái Nguyên Môn Vân Nam 2021

Theo TTHN

Related Posts