Cập nhật 2023: Đề thi vào lớp 10 môn Địa Chuyên

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đề thi vào lớp 10 môn Địa Chuyên. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Địa lý – Tỉnh Tiền Giang 2021

Mục hai. (1,5 điểm) Em hãy vận dụng bản đồ địa lí Việt Nam và kiến ​​thức đã học:

1) Tính tỉ trọng diện tích trồng cây lâu năm và hàng năm có giá trị kinh tế của nước ta từ năm 2000 đến năm 2007.

2) Nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng cây hàng năm và cây lâu năm ở nước ta, 2000-2007.

Tiến Vào Vòng 10 Địa Chuyên - Tiền Giang Tỉnh 2021

Tiến Vào Vòng 10 Địa Chuyên - Tiền Giang Tỉnh 2021

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm 2021 Nó sẽ được đăng 10-14 ngày sau kỳ thi.Cách nhanh nhất để học sinh kiểm tra kết quả bài kiểm tra đây

Theo TTHN

Related Posts