Cập nhật 2023: Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên tin

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên tin. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán – Phú Thọ 2020

Bài 4 (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R), các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh bốn điểm M, D, E, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh ABBF + AC.CE < 4R”.

Đoàn tham gia chặng 10 Toàn Trân - Phú Thọ 2020

Theo TTHN

Related Posts