Cập nhật 2023: Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán chuyên tỉnh Bình Thuận

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán chuyên tỉnh Bình Thuận. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận năm 2021

Bài 5 (3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm D trên đường tròn khác A và B sao cho góc DAB > 60°. Lấy một điểm C nằm ngoài A, B trên đường kính AB vẽ CH vuông góc với AD tại H. Đường phân giác trong của góc DAB cắt đường tròn tại E (E không phải A) và CH tại F. Đường thẳng DF cắt đường tròn tại điểm thứ hai N.

a) Chứng minh ba điểm N, C, E thẳng hàng.

b) Cho AD = BC, chứng minh DN đi qua trung điểm AC.

Vào vòng 10 Đơn Nam tỉnh Bình Thuận năm 2021

Theo TTHN

Related Posts