Cập nhật 2023: Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên KHTN môn Sinh 2021

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên KHTN môn Sinh 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Sinh học năm 2021

Câu 4: (1,0 điểm)

Trong điều kiện thoáng, hình dạng quả do hai cặp gen 4, a và B, 6 nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định. Đối với kiểu hình quả dẹt, kiểu gen này có cả alen A và B: đối với kiểu hình quả tròn, kiểu gen chỉ có một trong hai alen A hoặc B, kiểu gen aabb quy định kiểu hình quả dài. alen A, B trội hoàn toàn so với nlen a, b tương ứng.

a) Cho F1 thu được khi lai giữa cây quả dẹt thuần chủng với cây quả sọc. Cho các cây F1 tự thụ phấn được F2. Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình của thế hệ F và thế hệ F2, biết số cá thể thu được của thế hệ F1 và F đủ lớn, không có hiện tượng chết và không có đột biến trong quá trình sinh sản.

Top 10 Đoàn trường THPT năm 2021

Top 10 Đoàn trường THPT năm 2021

Top 10 Đoàn trường THPT năm 2021

Top 10 Đoàn trường THPT năm 2021

Theo TTHN

Related Posts