Cập nhật 2023: Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Văn tỉnh Hà Giang 2020

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Văn tỉnh Hà Giang 2020. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Văn tỉnh Hà Giang năm 2020

1. Đọc hiểu

Câu 1 (0,5 điểm). Cấu trúc ngữ pháp của câu “Hiện nay, chiến lược chống dịch của Việt Nam là hạn chế sự lây lan và hạn chế số người mắc bệnh”?
Câu 2 (0,5 điểm). Quốc gia của tôi đã áp dụng những biện pháp hỗ trợ nào cho chiến lược chống dịch?
Câu 3 (1,0 điểm). Tại sao khi đó chúng ta lại phải “án binh bất động” để chống dịch?

Kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Giang năm 2020

Theo TTHN

Related Posts