Cập nhật 2023: Đề thi vào lớp 10 tỉnh Sơn La

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Đề thi vào lớp 10 tỉnh Sơn La. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Đề Thi Vào Lớp 10 Tỉnh Sơn La – Môn Toán Chuyên 2021

Bài 4. (2,5 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Điểm C cố định nằm trên nửa đường tròn (C khác A và B), điểm M nằm trên một cung ác (M khác A và C). Vẽ MH vuông góc với AB tại H, nối MB với AC tại E. Kẻ El hạ vuông góc với AB tại I, K gọi là AC và MH.

1) Chứng minh BHKC và AMET là các tứ giác nội tiếp.

2) Tính AE.AC + BE.BM theo R .

Vào vòng 10 Sơn La - sư Toàn chuyển nhượng 2021

Theo TTHN

Related Posts