Cập nhật 2023: Tổng Hợp Tất Cả Các Tổ Hợp Môn Thi Tốt Nghiệp THPTQG Năm 2022

ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới bạn bài viết Tổng Hợp Tất Cả Các Tổ Hợp Môn Thi Tốt Nghiệp THPTQG Năm 2022.

Việc lựa chọn khối thi Tốt nghiệp THPT là vô cùng quan trọng để quyết định tới ngành học Đại học. Tìm hiểu chi tiết các khối thi và các tổ hợp môn thi ĐH 2023 qua bài viết Mua Bán chia sẻ dưới đây nhé!

I. Tổ hợp môn là gì?

Ngoài 3 môn bắt buộc Toán – Tiếng Anh – Ngữ Văn ra thì mỗi người sẽ phải chọn 1 trong 2 tổ hợp môn bắt buộc là tổ hợp môn Tự nhiên (Hóa học – Vật lý – Sinh học) và tổ hợp môn Xã hội (GDCD – Lịch sử – Địa lý).

Tổ hợp môn là nhóm 3 môn học khác nhau tính dựa trên điểm thi THPT Quốc gia. Bạn sẽ chọn ra 3 môn trong số các môn mà bạn chọn khi thi THPTQG để dùng số điểm đó đăng ký vô các trường mà bạn mong muốn.

Các trường đại học sẽ tuyển sinh bằng nhiều hình thức, trong đó có tuyển sinh bằng điểm thi THPTQG. Trường đại học sẽ chọn ra một hoặc một vài tổ hợp ba môn phù hợp cho từng ngành, căn cứ vào số điểm tổ hợp ba môn đó của thí sinh để chọn sinh viên khóa tiếp theo

Các tổ hợp môn
                                                  Các tổ hợp môn sẽ có những môn khác nhau

II. Có tổng cộng bao nhiêu khối thi và các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPTQG?

Hiện nay có tổng cộng 12 khối thi vào đại học bao gồm khối A, B, C, D, H, K, M, N, R, S, T và V. Các khối thi này được chia thành nhiều nhóm khác nhau, thông tin cụ thể ở dưới đây:

1. Nhóm các khối thi truyền thống

1.1 Khối A và các tổ hợp môn thi của nó

Khối A là khối tự nhiên bao gồm môn Toán và 2 môn khác. Đây là khối ngành được hầu hết tất cả các trường đại học hay cao đẳng sử dụng để tuyển sinh. Ngoài ra đây cũng là khối được sử dụng để xét tuyển đa số các ngành nghề hiện nay như quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng, logistic,…Khối A bao gồm các tổ hợp môn sau đây:

Tên tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn A00 Toán – Lý – Hóa
Tổ hợp môn A01 Toán – Lý – Tiếng Anh
Tổ hợp môn A02 Toán – Sinh – Lý 
Tổ hợp môn A03 Toán – Lý – Sử
Tổ hợp môn A04 Toán – Lý – Địa Lý
Tổ hợp môn A05 Toán – Hóa – Lịch Sử
Tổ hợp môn A06 Toán – Hóa – Địa Lý
Tổ hợp môn A07 Toán – Sử – Địa Lý
Tổ hợp môn A08 Toán – Sử – GDCD
Tổ hợp môn A09 Toán – Địa Lý – GDCD
Tổ hợp môn A10 Toán – Lý – GDCD
Tổ hợp môn A11 Toán – Hóa – GDCD
Tổ hợp môn A12 Toán – KHTN – KHXH
Tổ hợp môn A14 Toán – KHTN – Địa Lý
Tổ hợp môn A15 Toán – KHTN – GDCD
Tổ hợp môn A16 Toán – KHTN – Ngữ Văn
Tổ hợp môn A17 Toán – Lý – KHXH
Tổ hợp môn A18 Toán – Hóa – KHXH

1.2 Khối B và các tổ hợp môn thi của nó

Khối B cũng là khối khoa học tự nhiên và liên quan đến các ngành nghề về sức khỏe như bác sĩ, y dược, nha khoa,…Khối B bao gồm các tổ hợp môn sau đây: 

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn B00 Toán – Hóa – Sinh
Tổ hợp môn B01 Toán – Sinh – Lịch Sử
Tổ hợp môn B02 Toán – Sinh – Địa Lý
Tổ hợp môn B03 Toán – Sinh – Ngữ Văn
Tổ hợp môn B04 Toán – Sinh – GDCD
Tổ hợp môn B05 Toán – Sinh – KHXH
Tổ hợp môn B08 Toán – Sinh – Tiếng Anh

>>> Tham khảo thêm: Học Tài chính ngân hàng ra làm gì? Cẩm nang hướng nghiệp từ A-Z cho sinh viên tài chính

1.3 Khối C và tổ hợp các môn thi của nó

Các tổ hợp môn
                                           Mỗi trường đều xét tuyển dựa trên các tổ hợp môn

Khối C là khối khoa học xã hội và liên quan đến các ngành như báo chí, luật sự, xã hội, văn học,… Khối C bao gồm các tổ hợp môn sau đây: 

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn C00 Ngữ Văn – Lịch Sử – Địa Lý
Tổ hợp môn C01 Ngữ Văn – Toán – Lý
Tổ hợp môn C02 Ngữ Văn – Toán – Hóa
Tổ hợp môn C03 Ngữ Văn – Toán – Lịch Sử
Tổ hợp môn C04 Ngữ Văn – Toán – Địa Lý
Tổ hợp môn C05 Ngữ Văn – Lý – Hóa
Tổ hợp môn C06 Ngữ Văn – Lý – Sinh
Tổ hợp môn C07 Ngữ Văn – Lý – Lịch Sử
Tổ hợp môn C08 Ngữ Văn – Hóa – Sinh
Tổ hợp môn C09 Ngữ Văn – Lý – Địa Lý
Tổ hợp môn C10 Ngữ Văn – Hóa – Lịch Sử
Tổ hợp môn C12 Ngữ Văn – Sinh – Lịch Sử
Tổ hợp môn C13 Ngữ Văn – Sinh – Địa Lý
Tổ hợp môn C14 Ngữ Văn – Toán – GDCD
Tổ hợp môn C15 Ngữ Văn – Toán – KHXH
Tổ hợp môn C16 Ngữ Văn – Lý – GDCD
Tổ hợp môn C17 Ngữ Văn – Hóa – GDCD
Tổ hợp môn C19 Ngữ Văn – Lịch Sử – GDCD
Tổ hợp môn C20 Ngữ Văn – Địa Lý – GDCD

1.4 Khối D và các tổ hợp môn thi của nó

Khối D là khối ngành liên quan đến các nhóm ngành ngôn ngữ, báo chí, khoa học,…Khối D bao gồm các tổ hợp môn sau đây: 

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn D01 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D02 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D03 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D04 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D05 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D06 Ngữ Văn – Toán – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D07 Toán – Hóa – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D08 Toán – Sinh – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D09 Toán – Lịch Sử – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D10 Toán – Địa Lý – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D11 Ngữ Văn – Lý – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D12 Ngữ Văn – Hóa – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D13 Ngữ Văn – Sinh – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D14 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D15 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D16 Toán – Địa Lý – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D17 Toán – Địa Lý – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D18 Toán – Địa Lý – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D19 Toán – Địa Lý – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D20 Toán – Địa Lý – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D21 Toán – Hóa – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D22 Toán – Hóa – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D23 Toán – Hóa – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D24 Toán – Hóa – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D25 Toán – Hóa – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D26 Toán – Lý – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D27 Toán – Lý – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D28 Toán – Lý – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D29 Toán – Lý – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D30 Toán – Lý – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D31 Toán – Sinh – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D32 Toán – Sinh – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D33 Toán – Sinh – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D34 Toán – Sinh – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D35 Toán – Sinh – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D41 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D42 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D43 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D44 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D45 Ngữ Văn – Địa Lý – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D52 Ngữ Văn – Lý – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D54 Ngữ Văn – Lý – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D55 Ngữ Văn – Lý – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D61 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D62 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D63 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D64 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D65 Ngữ Văn – Lịch Sử – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D66 Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D68 Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D69 Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D70 Ngữ Văn – GDCD – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D72 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D73 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D74 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D75 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D76 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D77 Ngữ Văn – KHTN – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D78 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D79 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D80 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D81 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D82 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D83 Ngữ Văn – KHXH – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D84 Toán – GDCD – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D85 Toán – GDCD – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D86 Toán – GDCD – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D87 Toán – GDCD – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D88 Toán – GDCD – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D89 Toán – KHTN – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D91 Toán – KHTN – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D92 Toán – KHTN – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D93 Toán – KHTN – Tiếng Nga
Tổ hợp môn D94 Toán – KHTN – Tiếng Nhật
Tổ hợp môn D95 Toán – KHTN – Tiếng Trung
Tổ hợp môn D96 Toán – KHXH – Tiếng Anh
Tổ hợp môn D97 Toán – KHXH – Tiếng Pháp
Tổ hợp môn D98 Toán – KHXH – Tiếng Đức
Tổ hợp môn D99 Toán – KHXH – Tiếng Nga
các tổ hợp môn
                           Cần hiểu rõ các tổ hợp môn để lựa chọn tổ hợp đúng nhất cho bản thân
1.6 Khối K và các tổ hợp môn thi của nó

Đây là khối dành cho sinh viên muốn học liên thông lên Đại học. Những sinh viên chọn khối K là những người đã kết thúc quá trình học Trung cấp hoặc Cao đẳng. Khác với các khối khác, khối K không được chia ra nhiều khối môn khác nhau.

Tổ hợp môn khối K gồm: Toán học – Vật lý – Môn chuyên ngành.

>>> Tham khảo thêm: Luật kinh tế ra làm gì? Học luật kinh tế ở đâu đảm bảo cơ hội việc làm?

2. Nhóm các khối thi năng khiếu

2.1 Khối H và các tổ hợp môn thi của nó

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn H00 Ngữ Văn – Năng khiếu vẽ nghệ thuật 1 (hình họa) – Năng khiếu vẽ nghệ thuật 2 (bố cục màu)
Tổ hợp môn H01 Toán – Ngữ Văn – Vẽ
Tổ hợp môn H02 Toán – Vẽ hình họa mỹ thuật – Vẽ trang trí màu
Tổ hợp môn H03 Toán – KHTN – Vẽ năng khiếu
Tổ hợp môn H04 Toán – Tiếng Anh – Vẽ năng khiếu
Tổ hợp môn H05 Ngữ Văn – KHXH – Vẽ năng khiếu
Tổ hợp môn H06 Ngữ Văn – Tiếng Anh – Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp môn H07 Toán – Hình họa – Trang trí
Tổ hợp môn H08 Ngữ Văn – Lịch Sử – Vẽ mỹ thuật

2.2 Khối M và các tổ hợp môn thi của nó

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn M00 Ngữ Văn – Toán – Đọc diễn cảm – Hát
Tổ hợp môn M01 Ngữ Văn – Lịch Sử – Năng khiếu
Tổ hợp môn M02 Toán – Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện) – Năng khiếu 2 (đọc diễn cảm)
Tổ hợp môn M03 Ngữ Văn – Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện) – Năng khiếu 2 (đọc diễn cảm)
Tổ hợp môn M04 Toán – Năng khiếu 2 (đọc diễn cảm) – Hát Múa
Tổ hợp môn M09 Toán – Năng khiếu mầm non 1 (hát, kể chuyện) – Năng khiếu mầm non 2 (đọc diễn cảm)
Tổ hợp môn M10 Toán – Tiếng Anh – Năng khiếu 1 (hát, kể chuyện)
Tổ hợp môn M11 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Tiếng Anh
Tổ hợp môn M13 Toán – Sinh – Năng khiếu
Tổ hợp môn M14 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Toán
Tổ hợp môn M15 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Tiếng Anh
Tổ hợp môn M16 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Lý
Tổ hợp môn M17 Ngữ Văn – Năng khiếu báo chí – Lịch Sử
Tổ hợp môn M18 Ngữ Văn – Năng khiếu ảnh báo chí – Toán
Tổ hợp môn M19 Ngữ Văn – Năng khiếu ảnh báo chí – Tiếng Anh
Tổ hợp môn M20 Ngữ Văn – Năng khiếu ảnh báo chí – Lý
Tổ hợp môn M21 Ngữ Văn – Năng khiếu ảnh báo chí – Lịch Sử
Tổ hợp môn M22 Ngữ Văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Toán
Tổ hợp môn M23 Ngữ văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Tiếng Anh
Tổ hợp môn M24 Ngữ văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Lý
Tổ hợp môn M25 Ngữ văn – Năng khiếu quay phim truyền hình – Lịch Sử
các tổ hợp môn
                                                    Các tổ hợp môn đa dạng trải dài từ A đến V

2.3 Khối N và các tổ hợp môn thi của nó

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn N00 Ngữ Văn – Năng khiếu âm nhạc 1 (hát, xướng âm) – Năng khiếu âm nhạc 2 (thẩm âm, tiết tấu )
Tổ hợp môn N01 Ngữ Văn – Xướng âm – Biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp môn N02 Ngữ Văn –  Ký xướng âm – Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ
Tổ hợp môn N03 Ngữ Văn – Ghi âm, xướng âm – Chuyên môn
Tổ hợp môn N04 Ngữ Văn – Năng khiếu thuyết trình – Năng khiếu
Tổ hợp môn N05 Ngữ Văn – Xây dựng kịch bản sự kiện – Năng khiếu
Tổ hợp môn N06 Ngữ Văn – Ghi âm, xướng âm – Chuyên môn
Tổ hợp môn N08 Ngữ Văn – Hòa thanh – Phát triển chủ đề và phổ thơ
Tổ hợp môn N09 Ngữ Văn – Hòa thanh – Bốc thăm đề chỉ huy tại chỗ

2.4 Khối R và các tổ hợp môn thi của nó

Tên các tổ hợp môn Môn thi
Tổ hợp môn R00 Ngữ Văn – Lịch Sử – Năng khiếu báo chí
Tổ hợp môn R01 Ngữ Văn – Địa Lý – Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp môn R02 Ngữ Văn – Toán – Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp môn R03 Ngữ Văn – Tiếng Anh – Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp môn R04 Ngữ Văn –  Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật – Năng khiếu kiến thức văn hóa, xã hội, nghệ thuật
Tổ hợp môn R05 Ngữ Văn – Tiếng Anh – Năng khiếu kiến thức truyền thông

2.5 Khối S và các tổ hợp môn thi của nó

Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 gồm: 

 • Sáng tác tiêu phẩm điện ảnh
 • Phân tích bộ phim
 • Phân tích tác phẩm nhiếp ảnh
 • Phân tích vở diễn
 • Thiết kế âm thanh ánh sáng
 • Đề cương kịch bản lễ hội

Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 bao gồm:

 • Thi vấn đáp
 • Chụp ảnh
 • Biểu diễn tiểu phẩm
 • Hát theo đề thi, múa các động tác
 • Diễn theo đề thi

Tùy theo từng chuyên ngành, trường đại học sẽ đề xuất các bộ môn tương ứng.

Khối thi Môn thi
Tổ hợp môn S00 Ngữ Văn – Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 – Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2
Tổ hợp môn S01 Toán – Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 – Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2
các tổ hợp môn
                        Chúc các sĩ tử sẽ thành công trong kỳ thi sắp tới với các tổ hợp môn đã chọn

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các tổ hợp môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà các em học sinh cần nắm rõ để có thể đặt ra những mục tiêu học tập phù hợp và đạt điểm cao nhất với các tổ hợp môn đã chọn. Chúc các sĩ tử năm 202 sẽ có một kết quả thi như mong đợi. Hãy theo dõi ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn thường xuyên để không bỏ lỡ những bài viết bổ ích nhé!

>>> Xem thêm: 

Related Posts