Công nghệ: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM đầy đủ nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chính thức công bố đáp án tất cả các môn thi vào lớp 10 vào trưa ngày 11/6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2024 sẽ kết thúc sau hai ngày thi 6 và 7/6. Trưa ngày 11/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố đáp án chính thức các môn toán, văn, tiếng Anh như sau:

Đáp án đề thi toán lớp 10 TP.HCM năm 2024

Đáp án đề thi môn toán do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố tổng cộng 4 trang.

Đáp án đề thi lớp 10

Đối với Bài 7 (1 điểm), có 2 cách giải để thí sinh tham khảo và so sánh.

Đáp án đề thi Ngữ văn lớp 10 TP.HCM năm 2024

Đáp án môn văn dài 4 trang và có kèm theo bảng điểm tham khảo để học sinh và giáo viên chấm điểm.

Đáp án đề thi lớp 10

Phần thảo luận văn học bao gồm hai chủ đề. Ngoài đáp án, thí sinh được cộng thêm 0,25 điểm ở phần sáng tạo và 0,25 điểm ở phần chính tả, cách dùng từ và xây dựng câu.

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 10 TP.HCM năm 2024

Đáp án tiếng Anh gồm 1 trang gồm 40 câu hỏi, trong đó có 28 câu trắc nghiệm và 12 câu trắc nghiệm.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10

Theo thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ngày công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chính thức là ngày 20/6. Thời gian để thí sinh nộp bài thi lại sẽ từ ngày 21 đến ngày 24/6. Việc xem xét đánh giá sẽ được hoàn thành trước ngày 30 tháng 6.

Related Posts