Công nghệ: Samsung mang AI lên smartwatch với One UI 6 Watch Samsung mang Galaxy AI lên dòng smartwatch với One UI 6 Watch, bản cập nhật Wear OS 5 mới nhất cũng bổ sung tính năng theo dõi sức khỏe.  Tin công nghệ&nbsp31/05/2024 11:00

Samsung đang đưa trí tuệ nhân tạo vào đồng hồ thông minh với One UI 6 Watch Samsung đang đưa Galaxy AI lên đồng hồ thông minh với One UI 6 Watch và bản cập nhật Wear OS 5 mới nhất cũng bổ sung các tính năng theo dõi sức khỏe. Bản tin khoa học công nghệ 31/05/2024 11:00

Related Posts