Grammar: No matter | Cấu trúc, ý nghĩa và bài tập mới nhất 2023

Bạn đang xem bài viết No matter | Cấu trúc, ý nghĩa và bài tập. Hi vọng sẽ là đáp án bạn ưng ý. Cùng theo dõi nhé!

No matter là cụm từ thường sử dụng trong cả văn viết lẫn văn nói khi sử dụng tiếng Anh. Ở bài viết này, Cấp Nước Lào Cai sẽ giúp bạn tìm hiểu chính xác ý nghĩa và các cấu trúc của nó cũng như các cấu trúc tương đương đi kèm.

Cấu trúc No matter

Cấu trúc: No matter + Wh Question + Adjective / Adverb + Clause, Main Clause

Wh Question có thể bao gồm:

No matter How

Cấu trúc: No matter how = However: dù thế nào đi chăng nữa.

E.g: No matter how hard he tried, he failed the exam.

= Howerver hard he tried, he failed the exam.

(Cho dù anh ấy cố gắng đến mấy, anh ấy đã trượt kỳ thi đó).

No matter Who

Cấu trúc: No matter who = whoever: cho dù bất kỳ ai

E.g: No matter who you are, I still believe in you.

= Whoever No matter who you are, I still believe in you.

(Dù cho bạn là ai, tôi vẫn tin bạn.)

No matter What

Cấu trúc: No matter what = whatever : dù bất cứ điều gì

E.g: No matter what happens, smile and overcome it.

= Whatever happens, smile and overcome it.

(Dù điều gì xảy ra, hãy mỉm cười và vượt qua nó).

E.g: Don’t trust him, no matter what (= whatever) he says.

= Don’t trust him, whatever he says.

(Bất kể anh ta nói gì cũng đừng tin)

No matter where

Cấu trúc: No matter where = wherever: bất cứ nơi đâu.

E.g: No matter where you go, your family is still in your heart.

= Wherever you go, your family is still in your heart.

(Dù cho bạn đi đâu, gia đình vẫn luôn nằm trong trái tim bạn).

Lưu ý: Mệnh để bắt đầu bằng “no matter” hoặc “whatever” thường được đặt trước mệnh đề chính.

Ngoài ra, các cấu trúc này có thể đứng cuối câu mà không cần có mệnh đề theo sau.

E.g: I will always love you, no matter what.

(Anh sẽ luôn yêu em, dù thế nào đi chăng nữa.)

Mong rằng bài viết trên đã giải đáp được thắc mắc của bạn đọc về cấu trúc no matter và các biến thể của nó. Nếu có bất kì câu hỏi nào bạn có thể để lại lời nhắn ở phần bình luận của bài viết.

Bạn đang xem bài viết No matter | Cấu trúc, ý nghĩa và bài tập xem thêm các bài viết khác về chủ đề Ngữ pháp tiếng anh. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ!

Related Posts