Banner mobi

(028).38.64.14.00

GDTX
Lịch ôn tập thi THPT 2021

Lịch ôn tập thi THPT 2021

31.05.2021Lượt xem: 47

Lịch ôn tập thi THPT 2021
KHỐI 11 - MÔN LỊCH SỬ - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM

KHỐI 11 - MÔN LỊCH SỬ - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM

22.05.2021Lượt xem: 39

KHỐI 11 - MÔN LỊCH SỬ - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM
KHỐI 11 - MÔN ĐỊA - HKII - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

KHỐI 11 - MÔN ĐỊA - HKII - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

19.05.2021Lượt xem: 56

KHỐI 11 - MÔN ĐỊA - HKII - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN
KHỐI 10 - MÔN ĐỊA - HKII - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

KHỐI 10 - MÔN ĐỊA - HKII - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

19.05.2021Lượt xem: 44

KHỐI 10 - MÔN ĐỊA - HKII - ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN
KHỐI 11 - MÔN SỬ - ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II

KHỐI 11 - MÔN SỬ - ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II

19.05.2021Lượt xem: 37

KHỐI 11 - MÔN SỬ - ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II
KHỐI 10 - MÔN SỬ - ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II

KHỐI 10 - MÔN SỬ - ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II

19.05.2021Lượt xem: 48

KHỐI 10 - MÔN SỬ - ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II
KHỐI 10 - MÔN SINH - BÀI 24 THỰC HÀNH LÊN MEN

KHỐI 10 - MÔN SINH - BÀI 24 THỰC HÀNH LÊN MEN

16.05.2021Lượt xem: 37

KHỐI 10 - MÔN SINH - BÀI 24 THỰC HÀNH LÊN MEN
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11