Banner mobi

(028).38.64.14.00

GDTX
Khối 11 - Môn Hóa - Bài 33 Luyện tập Ankin.

Khối 11 - Môn Hóa - Bài 33 Luyện tập Ankin.

23.02.2021Lượt xem: 79

Khối 11 - Môn Hóa - Bài 33 Luyện tập Ankin.
Khối 9 - Môn Văn - NÓI VỚI CON

Khối 9 - Môn Văn - NÓI VỚI CON

22.02.2021Lượt xem: 82

Khối 9 - Môn Văn - NÓI VỚI CON
Khối 9 - Môn Văn - ÔN TẬP KỸ NĂNG TIẾNG VIỆT

Khối 9 - Môn Văn - ÔN TẬP KỸ NĂNG TIẾNG VIỆT

22.02.2021Lượt xem: 73

Khối 9 - Môn Văn - ÔN TẬP KỸ NĂNG TIẾNG VIỆT
Khối 12 - Môn Lý - Bài tập giao thoa ánh sáng

Khối 12 - Môn Lý - Bài tập giao thoa ánh sáng

22.02.2021Lượt xem: 75

Khối 12 - Môn Lý - Bài tập giao thoa ánh sáng
Khối 11 - Môn Hóa - HCKNO

Khối 11 - Môn Hóa - HCKNO

22.02.2021Lượt xem: 98

Khối 11 - Môn Hóa - HCKNO
Khối 10 - Môn Sử - Ôn tập Bài 31 (Tiết 1)

Khối 10 - Môn Sử - Ôn tập Bài 31 (Tiết 1)

22.02.2021Lượt xem: 68

Khối 10 - Môn Sử - Ôn tập Bài 31 (Tiết 1)
Khối 11 - Môn Sử - Bài 17: CTTG 2 (1939 – 1945) Tiết 1 +2

Khối 11 - Môn Sử - Bài 17: CTTG 2 (1939 – 1945) Tiết 1 +2

22.02.2021Lượt xem: 64

Khối 11 - Môn Sử - Bài 17: CTTG 2 (1939 – 1945) Tiết 1 +2
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11