Banner mobi

(028).38.64.14.00

GDTX
Khối 12 - Môn Sử - Ôn tập Bài 21 ( Tiết 1 + 2 )

Khối 12 - Môn Sử - Ôn tập Bài 21 ( Tiết 1 + 2 )

22.02.2021Lượt xem: 56

Khối 12 - Môn Sử - Ôn tập Bài 21 ( Tiết 1 + 2 )
Khối 10 - Môn Lý - Bài tập Bài Các định luật bảo toàn

Khối 10 - Môn Lý - Bài tập Bài Các định luật bảo toàn

22.02.2021Lượt xem: 82

Khối 10 - Môn Lý - Bài tập Bài Các định luật bảo toàn
Khối 12 - Môn Văn - Ôn tập viết đoạn văn NLXH.

Khối 12 - Môn Văn - Ôn tập viết đoạn văn NLXH.

22.02.2021Lượt xem: 88

Khối 12 - Môn Văn - Ôn tập viết đoạn văn NLXH.
Khối 12 - Môn LÝ - Bài GIAO THOA ÁNH SÁNG

Khối 12 - Môn LÝ - Bài GIAO THOA ÁNH SÁNG

22.02.2021Lượt xem: 67

Khối 12 - Môn LÝ - Bài GIAO THOA ÁNH SÁNG
Khối 12 - Môn SINH - BÀI 32 - 33 Chương I Phát sinh - Phát triển của sự sống

Khối 12 - Môn SINH - BÀI 32 - 33 Chương I Phát sinh - Phát triển của sự sống

22.02.2021Lượt xem: 61

Khối 12 - Môn SINH - BÀI 32 - 33 Chương I Phát sinh - Phát triển của sự sống
Khối 11 - Môn SINH - BÀI 37 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Khối 11 - Môn SINH - BÀI 37 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

22.02.2021Lượt xem: 62

Khối 11 - Môn SINH - BÀI 37 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Khối 10 - Môn Sinh - CHỦ ĐỀ 1 SINH TRƯỞNG và SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Khối 10 - Môn Sinh - CHỦ ĐỀ 1 SINH TRƯỞNG và SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

22.02.2021Lượt xem: 72

Khối 10 - Môn Sinh - CHỦ ĐỀ 1 SINH TRƯỞNG và SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11