Banner mobi

(028).38.64.14.00

Khối 10
Khối 10 - Môn Hóa - Hợp chất của halogen.

Khối 10 - Môn Hóa - Hợp chất của halogen.

23.02.2021Lượt xem: 80

Khối 10 - Môn Hóa - Hợp chất của halogen.
Khối 10 - Môn Hóa - Ozon -Lưu huỳnh

Khối 10 - Môn Hóa - Ozon -Lưu huỳnh

23.02.2021Lượt xem: 64

Khối 10 - Môn Hóa - Ozon -Lưu huỳnh
Khối 10 - Môn Sử - Ôn tập Bài 31 (Tiết 1)

Khối 10 - Môn Sử - Ôn tập Bài 31 (Tiết 1)

22.02.2021Lượt xem: 68

Khối 10 - Môn Sử - Ôn tập Bài 31 (Tiết 1)
Khối 10 - Môn Lý - Bài tập Bài Các định luật bảo toàn

Khối 10 - Môn Lý - Bài tập Bài Các định luật bảo toàn

22.02.2021Lượt xem: 82

Khối 10 - Môn Lý - Bài tập Bài Các định luật bảo toàn
Khối 10 - Môn Sinh - CHỦ ĐỀ 1 SINH TRƯỞNG và SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Khối 10 - Môn Sinh - CHỦ ĐỀ 1 SINH TRƯỞNG và SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

22.02.2021Lượt xem: 72

Khối 10 - Môn Sinh - CHỦ ĐỀ 1 SINH TRƯỞNG và SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Khối 10 - Môn Sinh - Bài 22 Dinh duong chuyen hoa vat chat va nang luong o vsv

Khối 10 - Môn Sinh - Bài 22 Dinh duong chuyen hoa vat chat va nang luong o vsv

22.02.2021Lượt xem: 67

Khối 10 - Môn Sinh - Bài 22 Dinh duong chuyen hoa vat chat va nang luong o vsv
Bài Địa lí các ngành công nghiệp - Môn Địa - Khối 10

Bài Địa lí các ngành công nghiệp - Môn Địa - Khối 10

07.04.2020Lượt xem: 1393

Bài Địa lí các ngành công nghiệp - Môn Địa - Khối 10
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11