Banner mobi

(028).38.64.14.00

Khối 11
KHỐI 11 - MÔN VĂN - CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

KHỐI 11 - MÔN VĂN - CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

23.02.2021Lượt xem: 318

KHỐI 11 - MÔN VĂN - CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT
Khối 11 - Môn Hóa - Bài 33 Luyện tập Ankin.

Khối 11 - Môn Hóa - Bài 33 Luyện tập Ankin.

23.02.2021Lượt xem: 79

Khối 11 - Môn Hóa - Bài 33 Luyện tập Ankin.
Khối 11 - Môn Hóa - HCKNO

Khối 11 - Môn Hóa - HCKNO

22.02.2021Lượt xem: 98

Khối 11 - Môn Hóa - HCKNO
Khối 11 - Môn Sử - Bài 17: CTTG 2 (1939 – 1945) Tiết 1 +2

Khối 11 - Môn Sử - Bài 17: CTTG 2 (1939 – 1945) Tiết 1 +2

22.02.2021Lượt xem: 64

Khối 11 - Môn Sử - Bài 17: CTTG 2 (1939 – 1945) Tiết 1 +2
Khối 11 - Môn SINH - BÀI 37 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Khối 11 - Môn SINH - BÀI 37 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

22.02.2021Lượt xem: 62

Khối 11 - Môn SINH - BÀI 37 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Khối 11 - Môn Hóa - Bài Ankin

Khối 11 - Môn Hóa - Bài Ankin

22.02.2021Lượt xem: 69

Khối 11 - Môn Hóa - Bài Ankin
BÀI 19 - MÔN SỬ - KHỐI 11

BÀI 19 - MÔN SỬ - KHỐI 11

15.04.2020Lượt xem: 1158

BÀI 19 - MÔN SỬ - KHỐI 11
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11