Banner mobi

(028).38.64.14.00

Khối 12
Khối 12 - Môn Văn - Thực hành

Khối 12 - Môn Văn - Thực hành " Vợ nhặt" - Kim Lân

23.02.2021Lượt xem: 506

Khối 12 - Môn Văn - Thực hành " Vợ nhặt" - Kim Lân
Khối 12 - Môn Văn - Luyện tập

Khối 12 - Môn Văn - Luyện tập " Vợ nhặt" - Kim Lân

23.02.2021Lượt xem: 465

Khối 12 - Môn Văn - Luyện tập " Vợ nhặt" - Kim Lân
Khối 12 - Môn Lý - Bài tập giao thoa ánh sáng

Khối 12 - Môn Lý - Bài tập giao thoa ánh sáng

22.02.2021Lượt xem: 75

Khối 12 - Môn Lý - Bài tập giao thoa ánh sáng
Khối 12 - Môn Sử - Ôn tập Bài 21 ( Tiết 1 + 2 )

Khối 12 - Môn Sử - Ôn tập Bài 21 ( Tiết 1 + 2 )

22.02.2021Lượt xem: 56

Khối 12 - Môn Sử - Ôn tập Bài 21 ( Tiết 1 + 2 )
Khối 12 - Môn Văn - Ôn tập viết đoạn văn NLXH.

Khối 12 - Môn Văn - Ôn tập viết đoạn văn NLXH.

22.02.2021Lượt xem: 88

Khối 12 - Môn Văn - Ôn tập viết đoạn văn NLXH.
Khối 12 - Môn LÝ - Bài GIAO THOA ÁNH SÁNG

Khối 12 - Môn LÝ - Bài GIAO THOA ÁNH SÁNG

22.02.2021Lượt xem: 67

Khối 12 - Môn LÝ - Bài GIAO THOA ÁNH SÁNG
Khối 12 - Môn SINH - BÀI 32 - 33 Chương I Phát sinh - Phát triển của sự sống

Khối 12 - Môn SINH - BÀI 32 - 33 Chương I Phát sinh - Phát triển của sự sống

22.02.2021Lượt xem: 61

Khối 12 - Môn SINH - BÀI 32 - 33 Chương I Phát sinh - Phát triển của sự sống
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11