Banner mobi

(028).38.64.14.00

NGHỀ PHỔ THÔNG
Khối 8 - Nghề Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 4

Khối 8 - Nghề Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 4

23.02.2021Lượt xem: 367

Khối 8 - Nghề Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 4
Khối 8 - Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ - Đề ôn số 1

Khối 8 - Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ - Đề ôn số 1

23.02.2021Lượt xem: 77

Khối 8 - Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ - Đề ôn số 1
Khối 8 - Nghề Vẽ Kỹ Thuật - Đề ôn tập số 2

Khối 8 - Nghề Vẽ Kỹ Thuật - Đề ôn tập số 2

23.02.2021Lượt xem: 94

Khối 8 - Nghề Vẽ Kỹ Thuật - Đề ôn tập số 2
Khối 8 - Nghề Vẽ Kỹ Thuật - Đề ôn tập số 1

Khối 8 - Nghề Vẽ Kỹ Thuật - Đề ôn tập số 1

23.02.2021Lượt xem: 97

Khối 8 - Nghề Vẽ Kỹ Thuật - Đề ôn tập số 1
Khối 8 - Môn Điện - Đề ôn tập số 2

Khối 8 - Môn Điện - Đề ôn tập số 2

23.02.2021Lượt xem: 67

Khối 8 - Môn Điện - Đề ôn tập số 2
Khối 8 - Môn Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 3

Khối 8 - Môn Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 3

22.02.2021Lượt xem: 73

Khối 8 - Môn Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 3
Khối 8 - Môn Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 2

Khối 8 - Môn Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 2

22.02.2021Lượt xem: 260

Khối 8 - Môn Nấu Ăn - ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ 2
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11