Nội dung chính bài Tản Viên từ Phán sự lục hay nhất [mới nhất 2023]

Bạn đang tìm Nội dung chính bài Tản Viên từ Phán sự lục hay nhất hãy để ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gợi ý cho bạn qua bài viết Nội dung chính bài Tản Viên từ Phán sự lục hay nhất [mới nhất 2023] nhé.

New Page

TOP 10 điển tích Tản Viên Tóm tắt từ điển tịch (2023) hay ngắn gọn – kết nối tri thức

Với phần Tóm tắt Tản Viên Phán Phán Ngữ Văn lớp 10, cuốn sách Kết nối tri thức giúp học sinh hiểu được trọng tâm văn bản Tản Viên Phán Phán Ngữ Văn từ đó học tốt Ngữ Văn 10.

2197 lượt xem đầu tiên Tải xuống

Trang trước

Trang tiếp theo 

Tóm tắt Tản Viên Từ Phán Xử – Ngữ văn lớp 10 kết nối kiến ​​thức

Bài giảng Ngữ văn 10 Tản Viên từ quan sử – kết nối tri thức

Tóm tắt Tản Viên từ kí của triều đình (Mẫu 1)

Ngô Tử Văn, một danh sĩ nổi tiếng cương trực và ngay thẳng, không chịu được yêu khí của vong hồn một bại tướng nên đã đốt chùa, trừ nhân. Ác thần uy hiếp Tử Văn và kiện xuống âm phủ. Tử Văn được Thổ Thần cho biết tung tích, tội ác của tướng giặc và bày cách đối phó. Tử Văn bị bắt xuống âm phủ. Khi đối mặt với chúa tể địa ngục, anh không hề run sợ mà dũng cảm vạch trần mọi tội ác của tên ác thần. Với sự chứng minh của Thổ Thần, mọi lời Tử Vân nói đều được xác nhận là đúng. Công lý cuối cùng cũng được thực thi: tướng địch và các thẩm phán vô trách nhiệm bị trừng phạt, thổ thần được khôi phục vị trí của mình, Tử Văn sống lại. Sau đó, nhờ Thổ thần tiến cử Tử Văn nhận chức phán quan ở đền Tản Viên, chuyên trông coi việc tế lễ.

Quảng cáo

Tóm tắt Tản Viên từ kí của triều đình (Mẫu 2)

Ngô Tử Văn người Lạng Giang, tính tình vui vẻ, nóng nảy, thấy ác không chịu nổi. Cuối đời nhà Hồ, một tên tử trận vào đền thờ Tản Viên rồi tạo thành yêu quái trong dân gian. Tử Văn nổi giận phóng hỏa đốt chùa. Về đến nhà, ông lên cơn sốt và nằm mơ thấy giặc đến uy hiếp nhưng ông chỉ ngồi đó bình thản. Đến chiều có một ông già đến tự xưng là Thổ Công. Ông lão kể hết sự tình cho Tử Văn và chỉ cho chàng cách ứng xử khi bị đày xuống âm phủ. Tử Vân bị quỷ bắt cóc. Trước mặt Diêm vương, hắn giải thích rõ ràng đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất gay gắt không chịu nhượng bộ chút nào. Vua của địa ngục đã nghi ngờ nên ông cử người đến đền Tản Viên để xin xác nhận. Theo lời kể của Tử Văn, những người lính chủ yếu quay trở lại tàu. Diêm Vương nổi giận sai quân đầy địch giả đến ngục Cửu U, Tử Văn sống lại và cùng dân làng mua gỗ dựng lại chùa. Viên Thọ Công nhớ ơn, mời Tử Văn ra làm phán sự cho Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe biết, vui vẻ nhận lời rồi thu xếp việc nhà, không lâu sau cũng bị bệnh chết. Đền thờ Thánh Tản Viên. Diêm Vương nổi giận sai quân đầy địch giả đến ngục Cửu U, Tử Văn sống lại và cùng dân làng mua gỗ dựng lại chùa. Viên Thọ Công nhớ ơn, mời Tử Văn ra làm phán sự cho Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe biết, vui vẻ nhận lời rồi thu xếp việc nhà, không lâu sau cũng bị bệnh chết. Đền thờ Thánh Tản Viên. Diêm Vương nổi giận sai quân đầy địch giả đến ngục Cửu U, Tử Văn sống lại và cùng dân làng mua gỗ dựng lại chùa. Viên Thọ Công nhớ ơn, mời Tử Văn ra làm phán sự cho Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe biết, vui vẻ nhận lời rồi thu xếp việc nhà, không lâu sau cũng bị bệnh chết. Đền thờ Thánh Tản Viên.

Tóm tắt Tản Viên từ kí của triều đình (Mẫu 3)

Ngô Tử Văn tên Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang, tính tình vốn cương trực, khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Trong làng có một ngôi đền thiêng vốn thuộc quyền cai quản của Thổ công đất này nhưng bị tên tưởng bại trận của Bắc triều chiếm lấy. Hồn ma của hắn tác oai tác quái trong nhân dân. Tử Văn tức giận, bèn đi đốt đèn. Bị hồn ma đến tượng giặc giả mạo Thổ công tới đe dọa nhưng Tử Văn không mảy may sợ hãi. Vì sự gian tà của hồn ma tên tướng giặc, Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống Minh ti và tra hỏi. Nhưng với bản lĩnh cứng cỏi, luôn đứng về công lý và nhân dân lương thiện, cùng với sự giúp đỡ của Thổ công, Tử Văn đã khiến cho hồn ma tên tướng giặc bị trừng trị thích đáng. Tử Văn được Diêm vương cho sống lại. Thổ công vì cảm kích bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của Ngô Tử Văn mà mời Tử Văn đến nhận chức phán sự đền Tản Viên. Tử Văn vui vẻ nhận lời, sau đó không bệnh mà mất . Có người thấy Tử Văn ngồi trên xe ngựa lẫn trong làn sương mù chỉ chắp tay thi lễ, không nói lời nào rồi thoắt cái cưỡi gió mà biến mất.

Tóm tắt Tản Viên từ kí của triều đình (Mẫu 4)

Ngô Tử Văn tên Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang, tính tình vốn cương trực, khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể làm ngơ. Trong làng có một ngôi đền thiêng vốn là do Thổ công cai quản nhưng lại bị một tên hồn ma tướng giặc cướp mất. Hắn làm điều gian ác tai ngược trong cuộc sống của nhân dân. Không cam chịu cảnh đó, Tử Văn quyết định đốt đền. Tên hồn ma tướng giặc giả làm thổ công tới đe dọa Tử Văn nhưng Tử Văn không sợ. Vì sự gian ác của hồn ma tên tướng giặc, Tử Văn bị bắt xuống Minh ti và bị tra khảo. Dưới Minh ti, Tử Văn vẫn cứng cỏi, kiên quyết đứng về phía công lý và lẽ phải cùng người dân lương thiện. Được Thổ công giúp đỡ, Tử Văn thắng cuộc trong cuộc xử kiện ở Minh ti. Diêm Vương cho Tử Văn được sống lại. Thổ công vì cảm kích bản lĩnh và khí chất khảng khái của Tử Văn nên mời Tử Văn tới nhận chức phán sự đền Tản Viên. Tử Văn vui vẻ nhận lời, sau đó không bệnh mà chết. Có người thấy Tử Văn ngồi trên xe ngựa lẫn trong làn sương mù chỉ chắp tay thi lễ, không nói lời nào rồi thoắt cái cưỡi gió mà biến mất.

Tóm tắt Tản Viên từ kí của triều đình (Mẫu 5)

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn khẳng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không chịu được. Cuối đời Hồ, có tên giặc tử trận vào đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn tức giận bèn châm lửa đốt đền. Về nhà, chàng lên cơn sốt rồi mơ thấy tên giặc kia đến dọa nhưng mặc kệ, cứ ngồi thản nhiên. Chiều tối lại có ông già đến, tự xưng là Thổ Công. Ông già kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuống âm phủ. Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Trước mặt Diêm Vương tâu rõ đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Diêm Vương tức giận liền sai tên lính đầy tên giặc giả danh kia xuống ngục Cửu U. Tử Văn sống lại, cùng dân làng mua gỗ dựng lại tòa đền. Viên Thổ Công cảm kích bèn mời Tử Văn về làm Phán sự cho Đức Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe nói, vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó.

Tóm tắt Tản Viên từ kí của triều đình (Mẫu 6)

Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ khảng khái, chính trực. Trong làng nơi chàng ở có một ngôi đền vốn rất thiêng. Nhưng từ khi có một tên tướng giặc nhà Minh tử trận ở gần đền, hồn của hắn bắt đầu làm yêu làm quái trong dân gian. Tức giận, Tử Văn châm lửa đốt đền để trừ hại cho dân. Sau khi đốt đền, Tử Văn bắt đầu lên cơn sốt. Trong khi sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đến đòi làm trả lại ngôi đền và đe dọa sẽ bắt Tử Văn xuống âm phủ để cho Diêm Vương trị tội. Nhưng đến chiều tối, Thổ thần đến bày tỏ thái độ cảm phục trước hành động dũng cảm của Tử Văn. Chàng được Thổ thần mách bảo về tung tích và tội ác của tên hung thần, đồng thời chỉ dẫn cách đối phó. Đến đêm, khi bệnh nặng thêm, Tử Văn thấy hai tên quỷ sứ đến bắt chàng xuống âm phủ. Trước mặt Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần với đầy đủ chứng cứ. Cuối cùng, công lý được khôi phục, Diêm Vương trừng trị tên hung thần (đem nhốt vào ngục Cửu U), cho Thổ thần được phục chức, sai lính đưa Tử Văn về trần gian (nghĩa là Tử Văn được sống lại). Một tháng sau, Tử Văn thấy Thổ thần đến cảm ơn. Để đền ơn nghĩa, Thổ thần đã tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Quảng cáo

Tóm tắt Tản Viên từ kí của triều đình (Mẫu 7)

Ngô Tử Văn tên tục là Soạn, người Yên Dũng, Lạng Giang, tính tình khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không thể chịu được. Cuối đời Hồ, có hồn ma tên tướng giặc tử trận ở đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn nghe tin tức giận bèn tắm rửa sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Sau khi đốt đền, chàng lên cơn sốt rồi mơ thấy hồn ma tên tướng giặc đến mắng mỏ, đe dọa và kiện dưới âm phủ nhưng Tử Văn vẫn thản nhiên và không hề run sợ. Chiều tối lại có ông già đến, tự xưng là Thổ Công. Thổ Công kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuống âm phủ. Đêm xuống, Tử Văn bị hai tên quỷ sứ bắt xuống âm phủ. Khi đối chất với Diêm Vương, Tử Văn điềm nhiên, cứng cỏi, một mực kêu oan. Hồn ma tên tướng giặc tỏ vẻ khúm núm, rộng lượng, xảo trá xin tha tội cho Tử Văn. Cuối cùng hồn ma tên tướng giặc bị bỏ xuống Cửu U, Tử Văn chiến thắng và được phong là chức phán sự đền Tản Viên. Không bao lâu sau Tử Văn không bệnh mà mất.

Zusammenfassung von Tan Vien vom Court of Records (Formular 8)

Ngô Tử Văn là một kẻ sĩ nổi tiếng khẳng khái, chính trực vốn không chịu được sự tác yêu quái của hồn tên tướng bại trận nên đã đốt đền của hắn, trừ hại cho dân. Tên hung thần kiện chàng ở âm phủ. Tử Văn được thổ thần mách bảo về tung tích và tội ác của tên tướng giặc, đồng thời bày cho chàng cách đối phó với hắn. Xuống âm phủ, trước Diêm Vương, chàng đã dũng cảm vạch trần tội ác của tên hung thần. Công lý được thực thi: tên tướng giặc bị trừng trị, thổ thần được phục chức, Tử Văn được sống lại, sau đó được nhận chức phán sự đền Tản Viên chuyên trông coi việc xử án.

Zusammenfassung von Tan Vien vom Court of Records (Formular 9)

Ngo Tu Van, gebürtig aus Lang Giang, war ein berühmter Gelehrter der Integrität, Integrität und konnte die Arbeit von Monstern nicht ertragen, die den Menschen der Seele des besiegten feindlichen Generals schadeten, also verbrannte er seinen Tempel. Der böse Gott bedrohte und verklagte ihn in der Unterwelt. Er wurde vom Erdgott über seine Verbrechen und seinen Aufenthaltsort informiert und lehrte ihn, wie man damit umgeht. Tu Van wurde vom Teufel in die Unterwelt gebracht. Vor dem König der Hölle prangerte er tapfer alle Verbrechen des bösen Gottes an. Der König der Hölle war misstrauisch, also schickte er jemanden zum Tempel von Tan Vien, um eine Bestätigung zu erhalten. Die Soldaten kehrten laut Tu Van vor allem zum Schiff zurück. Schließlich wurde die Gerechtigkeit wiederhergestellt, der feindliche General und unverantwortliche Richter wurden bestraft, der Erdgott wurde in seine Position zurückversetzt und Tu Van wurde auferweckt. Danach wurde Tu Van von Vien Tho Cong empfohlen, die Position des Richters des Tan Vien Tempels zu bekleiden.

Tóm tắt Tản Viên từ Phán sự lục (mẫu 10)

Ngo Tu Van ist ein Mann aus dem Land Lang Giang, der für seine Integrität berühmt ist und sich weigert, die Behauptungen eines feindlichen Generals zu akzeptieren, guten Menschen zu schaden. Tu Van war so wütend, dass er seinen Tempel niederbrannte. Als er nach Hause zurückkehrte, hatte er plötzlich Fieber, sein Geist war benommen, er träumte, dass ein wilder Gott verlangte, ihn in die Unterwelt zu bringen, weil er es gewagt hatte, den Tempel niederzubrennen. Aber am Abend erschien eine Person, die behauptete, Tho Than zu sein, Tho Than war beeindruckt von Tu Vans Mut, also wurde ihm vom Erdgott das Verbrechen und der Aufenthaltsort des Generals mitgeteilt und er vergaß nicht, ihm zu zeigen, wie er damit umgehen sollte Es. Nachts wurde Tu Van vom Teufel in die Unterwelt geschickt. Tu Van präsentierte dem Volk alle Verbrechen, die der heldenhafte Gott begangen hatte, zusammen mit Beweisen. Am Ende wurde Gerechtigkeit enthüllt und durchgesetzt, der General bestraft und Tu Van wieder zum Leben erweckt. Zurück in die reale Welt,

Bố cục Tản Viên từ Phán sự lục

Chia văn bản thành 4 phần

– Phần 1 (từ đầu…không cần thiết chút nào): Tử Vân đốt chùa.

– Phần 2 (tiếp… khó thoát): Tử Vân cùng Bạch đối với Thôi và Thổ Công.

– Phần 3 (Còn tiếp… sai lính đưa Tử Văn về): Tử Văn thắng kiện.

– Phần 4 (đang chờ xử lý): Tử Văn làm phán sự đền Tản Viên.

Nội dung chính Tản Viên từ Phán sự lục

Nội dung chính Tản Viên từ triều chí – Mẫu 1

Ngô Tử Văn là một nho sĩ nổi tiếng cương trực chính trực, không chịu nổi yêu khí của bại tướng nên đã đốt chùa trừ dân. Kẻ thủ ác đã kiện anh ta trong thế giới ngầm. Tử Văn được Thổ Thần cho biết tung tích, tội ác của tướng giặc và bày cách đối phó. Xuống âm phủ, anh đã dũng cảm vạch trần tội ác của tên ác thần trước mặt Diêm Vương. Công lý được thực thi: tướng giặc bị trừng trị, Thổ thần được phục chức, Tử Văn được hồi sinh và sau đó được trao chức phán quan ở đền Tản Viên, chuyên trông coi việc xét xử.

Nội dung chính Tản Viên từ điển ký – Mẫu 2

Ngô Tử Văn, một danh sĩ nổi tiếng cương trực và ngay thẳng, không chịu nổi quỷ kế của vong hồn một bại tướng nên đã đốt chùa để cứu dân. Ác thần uy hiếp Tử Văn và kiện xuống âm phủ. Tử Văn được Thổ Thần cho biết tung tích và tội ác của tướng giặc, đồng thời bày cách đối phó. Tử Văn bị bắt xuống âm phủ. Khi đối mặt với chúa tể địa ngục, anh không hề run sợ mà dũng cảm vạch trần mọi tội ác của tên ác thần. Với sự chứng minh của Thổ Thần, mọi lời Tử Vân nói đều được xác nhận là đúng. Công lý cuối cùng cũng được thực thi: tướng địch và các thẩm phán vô trách nhiệm bị trừng phạt, thổ thần được khôi phục vị trí của mình, Tử Văn sống lại. Sau đó, nhờ Thổ thần tiến cử Tử Văn nhận chức phán quan ở đền Tản Viên, chuyên trông coi việc tế lễ.

Xem thêm các bài ôn tập Văn vào lớp 10 hay và ngắn gọn khác của Kết nối tri thức:

Tóm tắt Chữ người tử tù

Tóm tắt tê tê – dê

Tóm tắt chùm thơ hai hành khách Nhật Bản

tóm tắt đầy cảm hứng

Tóm tắt Mùa xuân chín

Tham khảo các loạt bài Ngữ văn 10 khác:

 • Văn mẫu lớp 10 – Kết nối tri thức
 • Nội dung chính tác phẩm Ngữ văn lớp 10 – Kết nối tri thức
 • Bố cục tác phẩm Ngữ văn lớp 10 – Kết nối tri thức
 • Soạn văn lớp 10 (ngắn nhất) – Kết nối tri thức
 • Tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 10 – Kết nối tri thức
 • Soạn văn lớp 10 (hay nhất) – Kết nối tri thức

Bài viết cùng lớp mới nhất

 • Giáo án Công nghệ 10 Bài 23 (Cánh diều 2023): Dự án: Thiết kế giá sách của em
 • Giáo án Công nghệ 10 (Cánh diều 2023): Kiểm tra học kì 2
 • Giáo án Công nghệ 10 (Cánh diều 2023): Ôn tập học kì 2
 • Giáo án Công nghệ 10 Bài 22 (Cánh diều 2023): Một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế
 • Giáo án Công nghệ 10 Bài 21 (Cánh diều 2023): Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật
 • Giáo án Công nghệ 10 Bài 20 (Cánh diều 2023): Quy trình thiết kế kĩ thuật
 • Giáo án Công nghệ 10 Bài 19 (Cánh diều 2023): Vai trò, ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật
 • Giáo án Công nghệ 10 (Cánh diều 2023): Kiểm tra giữa kì 2
 • Giáo án Công nghệ 10 (Cánh diều 2023): Ôn tập giữa kì 2
 • Giáo án Công nghệ 10 Bài 18 (Cánh diều 2023): Dự án: Thiết kế ngôi nhà của em

Xem thêm Erste 2197 Aufrufe Tải về

Trang trước

Trang tiếp theo 

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Nội dung chính bài Tản Viên từ Phán sự lục hay nhất [mới nhất 2023]

Related Posts