Quy tắc ứng xử là gì [mới nhất 2023]

Bạn đang tìm quy tắc ứng xử là gì hãy để ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gợi ý cho bạn qua bài viết Quy tắc ứng xử là gì [mới nhất 2023] nhé.

New Page

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Được luật sư Nguyễn Thúy Hân tư vấn

Chuyên gia pháp lý Lê Trương Quốc Đạt 01/06/2023 09:00 Xin hỏi quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn được quy định như thế nào? – Hoàng An (Tiền Giang)

  • >> Quy định giáo dục ràng buộc trại viên
  • >> Nội quy áp dụng cho học sinh hệ Cải cách

Mục lục của bài viếtMục lục của bài viết

  • 1. Người có chức vụ, quyền hạn là ai?
  • 2. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời về vấn đề này như sau:

1. Người có chức vụ, quyền hạn là ai?

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, người có chức vụ, quyền hạn là người được bổ nhiệm, bầu, thuê, khoán hoặc hình thức khác có hưởng lương hoặc lợi ích ngoài lương để thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể và có những quyền hạn nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

– công chức, viên chức;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong các cục, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ – kỹ thuật, công an nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc CAND;

– Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

– Người giữ chức vụ quản lý, chức vụ trong công ty, tổ chức;

– Người khác được giao nhiệm vụ, công vụ và người có thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

2. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp 2020) như sau:

– Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tuân thủ Quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực hành vi mang tính chất bắt buộc thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ pháp luật hoặc mang tính chất không chuyên nghiệp, trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ như cũng như trong các tương tác xã hội nhằm bảo vệ sự chính trực, trách nhiệm và đạo đức của nền công vụ đảm bảo.

Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

+ nhầm lẫn khi giải quyết nhiệm vụ;

a) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

+ tư vấn cho các công ty, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước các công việc liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật lao động, công việc thuộc thẩm quyền hoặc tham gia giải quyết;

+ Thành lập, nắm giữ các chức danh, vị trí quản lý, điều hành công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình phụ trách, quản lý trong thời hạn do Nhà nước quy định;

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng trái pháp luật thông tin;

+ Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bổ nhiệm vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan tổ chức cán bộ. Thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

– Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ không được góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà người này trực tiếp lãnh đạo nhà nước hoặc để vợ, chồng, cha, mẹ, con kinh doanh ngành, nghề do người đó đứng đầu. trực tiếp quản lý nhà nước của bằng.

– Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người giữ chức vụ quản lý, chức vụ khác không ký kết hợp đồng với công ty của vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; 

cho phép doanh nghiệp do vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột làm chủ tham gia các gói sản phẩm do doanh nghiệp mình cung cấp; Bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong công ty hoặc để giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, giao kết hợp đồng cho công ty.

Nội dung trên là phần trả lời và tư vấn của chúng tôi đối với các khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT . Nếu còn vướng mắc, vui lòng gửi email về info@thuvienphapluat.vn.

gửi câu hỏi Chia sẻ bài viết trên Facebook582

quy tắc ứng xử , người chịu trách nhiệm ,

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Quy tắc ứng xử là gì [mới nhất 2023]

Related Posts