Soạn văn lớp 11 hay nhất, ngắn gọn | Ngữ văn 11 | Soạn văn 11 Tập 1, Tập 2 [mới nhất 2023]

Bạn đang tìm Soạn văn lớp 11 hay nhất, ngắn gọn | Ngữ văn 11 | Soạn văn 11 Tập 1, Tập 2 hãy để ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gợi ý cho bạn qua bài viết Soạn văn lớp 11 hay nhất, ngắn gọn | Ngữ văn 11 | Soạn văn 11 Tập 1, Tập 2 [mới nhất 2023] nhé.

New Page

Viết bài văn 11 (ngắn nhất)

Soạn văn 11 ngắn gọn nhất nhưng vẫn đủ ý là một cuốn sách học tốt ngữ văn lớp 11 giúp các em học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi trong SGK Ngữ Văn 11 Tập 1 và Tập 2 có đáp án và từ đó soạn văn lớp 11 hiệu quả.

 • tuần 1
  • Tác giả bài Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự)
  • Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
  • Viết Tiểu luận Viết Tiểu luận #1: Bình luận Xã hội
 • tuần 2
  • Soạn Tự Tình (Bài II)
  • Soạn câu cá mùa thu
  • Soạn bài phân tích đề bài văn nghị luận, lập dàn ý cho bài văn nghị luận
  • Viết bài văn Thao tác tư duy phân tích
 • tuần 3
  • Viết bài yêu vợ
  • Soạn bài “Khóc Dương Khuê”
  • Sáng tác bài thơ Hương Lan
  • Chuẩn Bị Bài Học Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân (tiếp theo)
 • tuần 4
  • Soạn một bài hát xuất thần
  • Soạn một bài hát ngắn về đi bộ trên cát
  • Soạn bài thực hành tư duy phân tích
 • tuần 5
  • Viết bài Tại sao ghét tình yêu
  • Viết bài Tiến hành chiến tranh
  • Sáng tác Bài ca phong cảnh Hương Sơn
  • Soạn bài Trả bài văn số 1
  • Viết Tiểu Luận Viết Tiểu Luận #2: Nghị Luận Văn Học
 • tuần 6
  • Viết Văn Văn Đại Sĩ Cần Giuộc – Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
  • Viết bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác phẩm
  • Chuẩn bị các buổi thực hành về thành ngữ và điển tích
 • tuần 7
  • Soạn thảo chuyên đề về lòng nhân ái
  • Chuẩn bị một bài luận Đăng ký để bắt đầu một trường luật
  • Soạn bài luyện tập về nghĩa của từ dùng
 • tuần 8
  • Soạn bài tổng quan văn học trung đại Việt Nam
  • Soạn bài Trả bài văn số 2
  • Viết bài văn nghị luận so sánh
 • tuần 9
  • Viết bài khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
  • Viết bài Viết bài văn số 3: Nghị luận văn học
 • tuần 10
  • Sáng tác hai đứa trẻ
  • soạn bối cảnh
 • tuần 11
  • Viết bài Chữ người tử tù
  • Viết bài tập rèn luyện tư duy so sánh
  • Soạn bài tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích, so sánh
 • tuần 12
  • Viết bài Hạnh phúc của một gia đình đau buồn
  • Phong cách viết bài của ngôn ngữ báo chí
  • Soạn bài Trả bài văn số 3
 • tuần 13
  • Viết bài Một số thể loại văn học: thơ, truyện
  • Viết bài Chí Phèo
  • Viết bài về phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)
 • tuần 14
  • Sáng tác Chí Phèo (tiếp theo)
  • Soạn bài tập chọn trật tự các bộ phận trong câu
  • viết bản tin
 • tuần 15
  • Soạn bài Cha con nghĩa nặng
  • ghi tập tin
  • tinh thần luyện tập
  • Tập làm văn viết bản tin
  • Chuẩn bị và trả lời phỏng vấn
 • tuần 16
  • Verfassen Sie den Artikel Abschied von Cuu Trung Dai
  • Übungslektionen zur Verwendung einiger Satzarten im Text vorbereiten
 • Woche 17
  • Liebe und Hass komponieren (aus Romeo und Julia)
  • Bereiten Sie die Literaturrecherche vor
 • Woche 18
  • Bereiten Sie Interviewübungen vor und beantworten Sie Fragen
  • Bereiten Sie sich auf die allgemeine Prüfung am Ende des ersten Semesters vor
  • Unterricht vorbereiten Zurück zum Semesterende Allgemeine Prüfung I
 • Woche 19
  • Komponiere das Lied Abschied vom Auslandsaufenthalt (Phan Boi Chau)
  • Verfassen Sie den Artikel Bedeutung des Satzes
  • Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5: Nghị luận văn học
 • Tuần 20
  • Soạn bài Hầu trời (Tản Đà)
  • Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)
 • Tuần 21
  • Soạn bài Vội vàng (Xuân Diệu)
  • Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ
 • Tuần 22
  • Soạn bài Tràng Giang
  • Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
  • Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5
  • Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội
 • Tuần 23
  • Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
  • Soạn bài Chiều tối
 • Tuần 24
  • Soạn bài Từ ấy
  • Soạn bài Lai tân
  • Soạn bài Nhớ đồng
  • Soạn bài Tương tư (Nguyễn Bính)
  • Soạn bài Chiều xuân
  • Soạn bài Tiểu sử tóm tắt
 • Tuần 25
  • Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
  • Soạn bài Trả bài làm văn số 6
 • Tuần 26
  • Soạn bài Tôi yêu em
  • Soạn bài Bài thơ số 28
  • Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
 • Tuần 27
  • Soạn bài Người trong bao
  • Soạn bài Thao tác lập luận bình luận
 • Tuần 28
  • Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
  • Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận
 • Tuần 29
  • Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
  • Soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức
 • Tuần 30
  • Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
  • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận
 • Tuần 31
  • Soạn bài Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
  • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)
 • Tuần 32
  • Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
  • Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
 • Tuần 33
  • Soạn bài Ôn tập phần văn học
  • Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận
 • Tuần 34
  • Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
  • Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
  • Soạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2
  • Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm
  • Soạn bài Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Verweisen Sie auf andere Literatur 11-Serien:

 • Musterblätter für die 11
 • Literaturautor für die 11
 • Komponist 11 (am besten)
 • Literaturübersicht 11

Weitere Programme anzeigen:

 • Lehrbuchpreis Chemie 11
 • Theorie der Chemie 11
 • Chemie sbt Preis 11
 • Arten von Chemieübungen für die 11. Klasse
 • Neuester Lehrplan für Chemie der 11. Klasse
 • Mathelehrbuch lösen 11
 • Arten von Matheübungen der 11. Klasse
 • Mathematiktheorie 11
 • Neuester Mathe-Unterrichtsplan für die 11. Klasse
 • Neueste Matheübungen der 11. Klasse
 • Neueste Mathethemen der 11. Klasse
 • Englisch 11 Übungen mit Lösungen
 • Englischer Lehrbuchpreis 11 (Pilot)
 • 11. Englischer Lehrbuchpreis
 • 11 Englischer Sbt-Preis
 • Englisch 11. sbt-Preis (Pilot)
 • 11. Geschichtsbuchpreis
 • Geschichtstheorie 11
 • 11 Historischer Atlas-Preis
 • 11. Lehrbuchpreis Physik
 • sbt Physik 11
 • Lý thuyết Vật Lí 11
 • Các dạng bài tập Vật Lí lớp 11
 • Giáo án Vật lí lớp 11 mới nhất
 • Giải sgk Sinh học 11
 • Lý thuyết Sinh học 11
 • Giải sgk Giáo dục công dân 11
 • Lý thuyết Giáo dục công dân 11
 • Lý thuyết Địa Lí 11
 • Giải Tập bản đồ Địa Lí 11
 • Giải sgk Giáo dục quốc phòng – an ninh 11
 • TOP 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 11 Học kì 1, học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Lịch sử lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Toán lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Vật lí lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Địa lí lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Ngữ Văn lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án

Soạn văn lớp 11 ngắn nhất năm 2022 – 2023

❮ Bài trước Bài sau ❯

Soạn văn lớp 11 ngắn nhất năm 2022 – 2023

 • Tổng hợp tóm tắt tác phẩm Ngữ văn lớp 11 ngắn nhất
 • Tổng hợp Tác giả – tác phẩm Ngữ văn lớp 11 hay, chi tiết
 • Tổng hợp các dạng đề văn lớp 11 chọn lọc

Tuyển tập các bài soạn văn 11 Tập 1 & Tập 2 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát nội dung sgk Ngữ văn 11 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Văn 11 hơn.

Soạn văn 11 tập 1

Tuần 1

 • Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh
 • Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
 • Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2

 • Soạn bài Tự tình – Hồ Xuân Hương
 • Soạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)
 • Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 • Soạn bài Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3

 • Soạn bài Thương vợ (Trần Tế Xương)
 • Soạn bài Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
 • Soạn bài Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)
 • Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4

 • Soạn bài Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
 • Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
 • Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5

 • Soạn bài Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Soạn bài Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Soạn bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
 • Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6

 • Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
 • Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác phẩm
 • Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

 • Soạn bài Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
 • Soạn bài Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
 • Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8

 • Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 • Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9

 • Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945
 • Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10

 • Soạn bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
 • Soạn bài Ngữ cảnh

Tuần 11

 • Soạn bài Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
 • Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh
 • Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12

 • Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
 • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13

 • Soạn bài Một số thể loại văn học: thơ, truyện
 • Soạn bài Chí Phèo – Phần 1: Tác giả Nam Cao
 • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14

 • Soạn bài Chí Phèo – Phần 2: Tác phẩm
 • Soạn bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
 • Soạn bài Bản tin

Tuần 15

 • Soạn bài Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
 • Soạn bài Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
 • Soạn bài Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
 • Soạn bài Luyện tập viết bản tin
 • Soạn bài Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16

 • Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
 • Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17

 • Soạn bài Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)
 • Soạn bài Ôn tập phần Văn học

Tuần 18

 • Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 • Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn 11 tập 2

Tuần 19

 • Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương
 • Soạn bài Nghĩa của câu
 • Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Soạn bài Hầu trời
 • Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

 • Soạn bài Vội vàng
 • Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22

 • Soạn bài Tràng Giang
 • Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
 • Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23

 • Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ
 • Soạn bài Chiều tối

Tuần 24

 • Soạn bài Từ ấy
 • Soạn bài Lai tân
 • Soạn bài Nhớ đồng
 • Soạn bài Tương tư
 • Soạn bài Chiều xuân
 • Soạn bài Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25

 • Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26

 • Soạn bài Tôi yêu em
 • Soạn bài Bài thơ số 28
 • Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27

 • Soạn bài Người trong bao
 • Soạn bài Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28

 • Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền
 • Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29

 • Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta
 • Soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tuần 30

 • Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác
 • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

 • Soạn bài Một thời đại trong thi ca
 • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

 • Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
 • Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33

 • Soạn bài Ôn tập phần văn học
 • Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34

 • Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
 • Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Soạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Tuần 35

 • Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm lớp 11 học kì 2

Trọn bộ Câu hỏi ôn tập Ngữ văn lớp 11 chọn lọc

Câu hỏi Ngữ văn 11 Học kì 1

 • Câu hỏi bài Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) (Lê Hữu Trác)
 • Câu hỏi bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)
 • Câu hỏi bài Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
 • Câu hỏi bài Thương vợ (Trần Tế Xương)
 • Câu hỏi bài Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
 • Câu hỏi bài Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)
 • Câu hỏi bài Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
 • Câu hỏi bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
 • Câu hỏi bài Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Câu hỏi bài Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Câu hỏi bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
 • Câu hỏi bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Câu hỏi bài Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
 • Câu hỏi bài Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
 • Câu hỏi bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
 • Câu hỏi bài Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
 • Câu hỏi bài Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
 • Câu hỏi bài Chí Phèo (Nam Cao)
 • Câu hỏi bài Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
 • Câu hỏi bài Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
 • Câu hỏi bài Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
 • Câu hỏi bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
 • Câu hỏi bài Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)

Câu hỏi Ngữ văn 11 Học kì 2

 • Câu hỏi bài Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
 • Câu hỏi bài Hầu trời (Tản Đà)
 • Câu hỏi bài Vội vàng (Xuân Diệu)
 • Câu hỏi bài Tràng Giang (Huy Cận)
 • Câu hỏi bài Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
 • Câu hỏi bài Chiều tối (Hồ Chí Minh)
 • Câu hỏi bài Từ ấy (Tố Hữu)
 • Câu hỏi bài Lai tân (Hồ Chí Minh)
 • Câu hỏi bài Nhớ đồng (Tố Hữu)
 • Câu hỏi bài Tương tư (Nguyễn Bính)
 • Câu hỏi bài Chiều xuân (Anh Thơ)
 • Câu hỏi bài Tôi yêu em (A.X.Pu-Skin)
 • Câu hỏi bài Bài thơ số 28 (Ta-go)
 • Câu hỏi bài Người trong bao (Sê-khốp)
 • Câu hỏi bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
 • Câu hỏi bài Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
 • Câu hỏi bài Tiếng mẹ đẻ- nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
 • Câu hỏi bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
 • Câu hỏi bài Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)

Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh ngắn nhất

Bố cục

– Phần 1 (từ đầu đến để tôi xem mạch Đông cung cho thật kĩ): Quang cảnh trong phủ chúa Trịnh

– Phần 2 (còn lại): Qúa trình bắt mạch kê đơn và suy nghĩ của tác giả

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 9 sgk Văn 11 Tập 1):

– Quang cảnh nơi phủ chúa cực kì sang trọng, lỗng lẫy không đâu sánh bằng:

– Quang cảnh nơi phủ chúa cực kì sang trọng, lỗng lẫy không đâu sánh bằng:

    +giàu từ nơi ở: qua nhiều lầu cửa, hành lang quanh co, đâu đâu cũng là cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm,…; lầu từng gác vẽ mây, rèm châu, hiên ngọc,…

    +giàu sang trong tiện nghi sinh hoạt: đồ nghi trượng đều sơn son thếp vàng; đồ ăn thức uống là cao lương mĩ vị, mâm vàng chén bạc,….toàn của ngon vật lạ

– Cuộc sống sinh hoạt nơi phủ chúa nhiều lễ nghi, khuôn phép, kẻ hầu người hạ tấp nập, cực kì cao sang và quyền uy tột đỉnh:

    + đầy tớ chạy đằng trước cáng hét đường, cáng chạy như ngựa lồng

    + người giữ cửa truyền báo rộn ràng, người có việc qua lại như mắc cửi

    + nói tới chúa lời lẽ phải hết sức lễ độ cung kính: Có thánh chỉ triệu cụ vào; Thánh thượng cho cụ vào để hầu mạch Đông cung thế tử,…

    + để phục dịch một ông chúa nhỏ mà có tới năm sáu lầm trướng gấm, người hầu kẻ hạ tấp nập đứng hai bên,…

– Thái độ của tác giả

    + Dửng dưng, thờ ơ trước những quyến rũ vật chất, phê phán cuộc sống xa hoa, thừa thãi tiện nghi nhưng thiếu sinh khí, đó cũng là nguyên nhân bệnh của thế tử: Bởi thế tử ở chốn màn che trướng phủ ăn qua no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu đi

    + Qua việc miêu tả sự giàu sang tới mức Cả trời Nam sang nhất là đây và sự lộng quyền của phủ chúa tác giả ngầm ý mỉa mai, châm biếm

Câu 2 (trang 9 sgk Văn 11 Tập 1):

Những chi tiết đắt nhất có giá trị nổi bật giá trị hiện thực của tác phẩm

– Chi tiết cảnh đối đáp của tác giả với thế tử

– Chi tiết tả nơi ở của chúa Trịnh

– Chi tiết tả quang cảnh phủ Chúa

→ Những chi tiết mà tác giả đưa ra rất chân thực, sắc sảo đồng thời bày tỏ thái độ coi thường danh lợi của tác giả

Câu 3 (trang 9 sgk Văn 11 Tập 1):

– Thái độ khi chữa bệnh cho thế tử

    + Hồi hộp, căng thẳng, tôn kính

    + Widersprüche: Aber ich fürchte …. wenn ich es mit sofortigen Ergebnissen mache, werde ich durch Ruhm und Profit gebunden sein … Es ist besser, das Mittel zu verwenden, um langsamer zu werden … Aber ich denke : Deinem Vater bin ich dem Land ewig verpflichtet, ich muss mein ganzes Herz widmen……

→ Entscheiden Sie sich, die Krankheit mit der richtigen medizinischen Ethik zu behandeln

– Eigenschaften dieses Arztes

    + Er ist ein guter, qualifizierter und erfahrener Arzt

    + Là một bác sĩ có lương tâm và y đức

    + Coi thường danh lợi, yêu tự do để gắn bó với quê hương

Câu 4 (Trang 9 SGK Ngữ văn 11 Tập 1) :

Đặc điểm của bút ký

– Có tài quan sát tỉ mỉ, ngòi bút nắm bắt sự việc chân thực, miêu tả sinh động,

– Cách kể chuyện xuất sắc

– Văn phong là sự kết hợp giữa ghi chép chính xác sự việc và bộc lộ thái độ, tư tưởng, tình cảm của tác giả.

Luyện tập

So sánh hai đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác) Truyện cổ Vào phủ chúa Trịnh (Phạm Đình Hổ)

– Giống nhau: Đều phản ánh hiện thực cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh

– Anders:

+ Thiên sử trong phủ chúa Trịnh , Phạm Đình Hổ

    • là bài văn nói về thú ăn chơi trác táng của chúa Trịnh Sâm

    • Phản ánh quan tham tham nhũng hại dân

    • Các sự kiện rải rác và được kể theo cặp

    • Thể hiện sự phê phán gay gắt của tác giả đối với Chúa và quan lại

+ Vào phủ Chúa Trịnh Lê Hữu Trác

    • là chuyên luận về cuộc sống xa hoa, quyền quý của chúa Trịnh

    • Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài văn này là: bút pháp khách quan, kể và tả sắc sảo, sự đan xen giữa thơ, chính luận và văn xuôi để tạo nên chất trữ tình.

Viết một bài luận Từ chủ nghĩa thông tục đến bài phát biểu cá nhân ngắn nhất

Câu 1 (Trang 13 sgk Ngữ văn 11 Tập 1) :

Từ chỉ nghĩa gốc: kết thúc, kết thúc một hoạt động (bỏ học, bỏ làm,…).

– Trong câu thơ của Nguyễn Khuyến từ dừng (thứ hai) được dùng với nghĩa là kết thúc, kết thúc cuộc đời, cuộc đời.

– Cách dùng này chỉ tạo nghĩa mới cho từ thể hiện rõ dấu ấn lời nói cá nhân của Nguyễn Khuyến

Câu 2 (Trang 13 SGK Ngữ Văn 11 Tập 1) :

– Nhận xét về trật tự các từ trong hai câu trên:

    + Các cụm danh từ ( rêu xếp thành nhóm, đá vài cục đá ) đều đảo danh từ trung tâm trước tổ hợp từ loại + danh từ.

    + Tất cả các câu đều có hình thức đảo lộn trật tự cú pháp

– Cách sắp xếp của Hồ Xuân Hương làm cho hình ảnh thiên nhiên được miêu tả trong hai khổ thơ sắc nét, có nét riêng, vừa tạo được sự cộng hưởng, nhấn mạnh hình tượng thơ vừa thể hiện rõ tâm trạng của nhân vật trữ tình.

Câu 3 (Trang 13 SGK Ngữ văn 11 Tập 1) :

– Ví dụ ở loài chim, chúng đều có chung đặc điểm như khả năng bay, có cánh và đẻ trứng

– Nhưng mỗi con chim có những đặc điểm riêng, khác nhau về kích thước, màu sắc và khối lượng

…………………………..

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Soạn văn lớp 11 hay nhất, ngắn gọn | Ngữ văn 11 | Soạn văn 11 Tập 1, Tập 2 [mới nhất 2023]

Related Posts