Soạn văn lớp 11 tập 2| Soạn bài lớp 11 tập 2 | Soạn văn 11 hay nhất [mới nhất 2023]

Bạn đang tìm Soạn văn lớp 11 tập 2| Soạn bài lớp 11 tập 2 | Soạn văn 11 hay nhất hãy để ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gợi ý cho bạn qua bài viết Soạn văn lớp 11 tập 2| Soạn bài lớp 11 tập 2 | Soạn văn 11 hay nhất [mới nhất 2023] nhé.

New Page

Viết bài văn ngắn nhất lớp 11 năm 2022 – 2023

❮Previous Post Next Post

Viết bài văn ngắn nhất lớp 11 năm 2022 – 2023

 • Tóm tắt tác phẩm văn học lớp 11 ngắn nhất
 • Đoạn kết tác giả – tác phẩm ngữ văn lớp 11 hay và chi tiết
 • Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 11 chọn lọc

Tuyển tập các bài Tập làm văn Ngữ Văn 11 Tập 1 và Tập 2. Trình bày ngắn gọn, đầy đủ và bám sát nội dung SGK Ngữ Văn 11 Tập 1, Tập 2 giúp bạn học tốt Ngữ Văn 11 hơn.

Viết 11 tập 1

tuần 1

 • Viết bài Vào Phủ Chúa Trịnh
 • Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
 • Viết một bài luận Viết luận số 1 : Bình luận xã hội

tuần 2

 • Soạn bài Tự Tình – Hồ Xuân Hương
 • Viết bài Câu cá mùa thu
 • Soạn bài văn phân tích đề bài , lập dàn ý cho bài văn nghị luận
 • Viết bài Thao tác lập luận phân tích

tuần 3

 • Soạn bài Thương vợ (Trần Tế Xương)
 • Soạn bài Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
 • Viết bài hương thi (Trần Tế Xương)
 • Chuẩn Bị Bài Học Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân (tiếp theo)

tuần 4

 • Soạn bài Khúc hát trời (Nguyễn Công Trứ)
 • Soạn bài ca dao đi trên cát (Cao Bá Quát)
 • Soạn bài thực hành tư duy phân tích

tuần 5

 • Tác giả bài Lí lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Tác giả bài “Thi đua với giặc” (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Sáng tác bài Phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
 • Viết Tiểu Luận Viết Tiểu Luận #2: Nghị Luận Văn Học

tuần 6

 • Viết Văn Văn Đại Sĩ Cần Giuộc – Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
 • Viết Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác Phẩm
 • Chuẩn bị các buổi thực hành về thành ngữ và điển tích

tuần 7

 • Sáng tác bài “Thiện hiền” (Ngô Thì Nhậm)
 • Soạn Thảo Đơn Xin Thành Lập Trường Luật (Nguyễn Trường Tộ)
 • Soạn bài luyện tập về nghĩa của từ dùng

tuần 8

 • Soạn bài tổng quan văn học trung đại Việt Nam
 • Viết bài văn nghị luận so sánh

tuần 9

 • Viết bài khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • Viết bài Viết bài văn số 3: Nghị luận văn học

tuần 10

 • Soạn Bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
 • Viết bài theo ngữ cảnh

tuần 11

 • Verfassen des Artikels Das Wort Todesgefangener (Nguyen Tuan)
 • Verfassen Sie Übungen, um vergleichendes Denken zu üben
 • Bereiten Sie Übungen für die Anwendung vor, die analytische und vergleichende Argumentationsoperationen kombinieren

Woche 12

 • Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
 • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13

 • Soạn bài Một số thể loại văn học: thơ, truyện
 • Soạn bài Chí Phèo – Phần 1: Tác giả Nam Cao
 • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14

 • Soạn bài Chí Phèo – Phần 2: Tác phẩm
 • Soạn bài Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
 • Soạn bài Bản tin

Tuần 15

 • Soạn bài Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
 • Soạn bài Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
 • Soạn bài Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
 • Soạn bài Luyện tập viết bản tin
 • Soạn bài Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16

 • Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
 • Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17

 • Soạn bài Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)
 • Soạn bài Ôn tập phần Văn học

Tuần 18

 • Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 • Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn 11 tập 2

Tuần 19

 • Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương
 • Soạn bài Nghĩa của câu
 • Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Soạn bài Hầu trời
 • Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

 • Soạn bài Vội vàng
 • Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22

 • Soạn bài Tràng Giang
 • Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
 • Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23

 • Soạn bài Đây thôn Vĩ Dạ
 • Soạn bài Chiều tối

Tuần 24

 • Soạn bài Từ ấy
 • Soạn bài Lai tân
 • Soạn bài Nhớ đồng
 • Soạn bài Tương tư
 • Soạn bài Chiều xuân
 • Soạn bài Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25

 • Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26

 • Soạn bài Tôi yêu em
 • Soạn bài Bài thơ số 28
 • Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27

 • Soạn bài Người trong bao
 • Soạn bài Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28

 • Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền
 • Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29

 • Soạn bài Về luân lí xã hội ở nước ta
 • Soạn bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tuần 30

 • Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác
 • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

 • Soạn bài Một thời đại trong thi ca
 • Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

 • Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
 • Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33

 • Soạn bài Ôn tập phần văn học
 • Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34

 • Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
 • Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Soạn bài Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Tuần 35

 • Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm lớp 11 học kì 2

Trọn bộ Câu hỏi ôn tập Ngữ văn lớp 11 chọn lọc

Câu hỏi Ngữ văn 11 Học kì 1

 • Câu hỏi bài Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) (Lê Hữu Trác)
 • Câu hỏi bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)
 • Câu hỏi bài Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
 • Câu hỏi bài Thương vợ (Trần Tế Xương)
 • Câu hỏi bài Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
 • Câu hỏi bài Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)
 • Câu hỏi bài Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
 • Câu hỏi bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
 • Câu hỏi bài Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Câu hỏi bài Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Câu hỏi bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
 • Câu hỏi bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
 • Câu hỏi bài Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
 • Câu hỏi bài Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
 • Câu hỏi bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
 • Câu hỏi bài Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
 • Câu hỏi bài Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
 • Câu hỏi bài Chí Phèo (Nam Cao)
 • Câu hỏi bài Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
 • Câu hỏi bài Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
 • Câu hỏi bài Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
 • Câu hỏi bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
 • Câu hỏi bài Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)

Câu hỏi Ngữ văn 11 Học kì 2

 • Câu hỏi bài Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
 • Câu hỏi bài Hầu trời (Tản Đà)
 • Câu hỏi bài Vội vàng (Xuân Diệu)
 • Câu hỏi bài Tràng Giang (Huy Cận)
 • Câu hỏi bài Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
 • Câu hỏi bài Chiều tối (Hồ Chí Minh)
 • Câu hỏi bài Từ ấy (Tố Hữu)
 • Câu hỏi bài Lai tân (Hồ Chí Minh)
 • Câu hỏi bài Nhớ đồng (Tố Hữu)
 • Câu hỏi bài Tương tư (Nguyễn Bính)
 • Câu hỏi bài Chiều xuân (Anh Thơ)
 • Câu hỏi bài Tôi yêu em (A.X.Pu-Skin)
 • Câu hỏi bài Bài thơ số 28 (Ta-go)
 • Câu hỏi bài Người trong bao (Sê-khốp)
 • Câu hỏi bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
 • Câu hỏi bài Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
 • Câu hỏi bài Tiếng mẹ đẻ- nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)
 • Câu hỏi bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
 • Câu hỏi bài Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)

Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh ngắn nhất

Bố cục

– Phần 1 (từ đầu đến để tôi xem mạch Đông cung cho thật kĩ): Quang cảnh trong phủ chúa Trịnh

– Phần 2 (còn lại): Qúa trình bắt mạch kê đơn và suy nghĩ của tác giả

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 9 sgk Văn 11 Tập 1):

– Quang cảnh nơi phủ chúa cực kì sang trọng, lỗng lẫy không đâu sánh bằng:

– Quang cảnh nơi phủ chúa cực kì sang trọng, lỗng lẫy không đâu sánh bằng:

    +giàu từ nơi ở: qua nhiều lầu cửa, hành lang quanh co, đâu đâu cũng là cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm,…; lầu từng gác vẽ mây, rèm châu, hiên ngọc,…

    +giàu sang trong tiện nghi sinh hoạt: đồ nghi trượng đều sơn son thếp vàng; đồ ăn thức uống là cao lương mĩ vị, mâm vàng chén bạc,….toàn của ngon vật lạ

– Cuộc sống sinh hoạt nơi phủ chúa nhiều lễ nghi, khuôn phép, kẻ hầu người hạ tấp nập, cực kì cao sang và quyền uy tột đỉnh:

    + đầy tớ chạy đằng trước cáng hét đường, cáng chạy như ngựa lồng

    + người giữ cửa truyền báo rộn ràng, người có việc qua lại như mắc cửi

    + nói tới chúa lời lẽ phải hết sức lễ độ cung kính: Có thánh chỉ triệu cụ vào; Thánh thượng cho cụ vào để hầu mạch Đông cung thế tử,…

    + để phục dịch một ông chúa nhỏ mà có tới năm sáu lầm trướng gấm, người hầu kẻ hạ tấp nập đứng hai bên,…

– Thái độ của tác giả

    + Dửng dưng, thờ ơ trước những quyến rũ vật chất, phê phán cuộc sống xa hoa, thừa thãi tiện nghi nhưng thiếu sinh khí, đó cũng là nguyên nhân bệnh của thế tử: Bởi thế tử ở chốn màn che trướng phủ ăn qua no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu đi

    + Qua việc miêu tả sự giàu sang tới mức Cả trời Nam sang nhất là đây và sự lộng quyền của phủ chúa tác giả ngầm ý mỉa mai, châm biếm

Câu 2 (trang 9 sgk Văn 11 Tập 1):

Những chi tiết đắt nhất có giá trị nổi bật giá trị hiện thực của tác phẩm

– Chi tiết cảnh đối đáp của tác giả với thế tử

– Chi tiết tả nơi ở của chúa Trịnh

– Chi tiết tả quang cảnh phủ Chúa

→ Những chi tiết mà tác giả đưa ra rất chân thực, sắc sảo đồng thời bày tỏ thái độ coi thường danh lợi của tác giả

Câu 3 (trang 9 sgk Văn 11 Tập 1):

– Thái độ khi chữa bệnh cho thế tử

    + Hồi hộp, căng thẳng, tôn kính

    + Mâu thuẫn: Nhưng sợ mình…. nếu mình làm có kết quả ngay lại bị danh lợi nó ràng buộc…… Chi bằng dùng phương thuốc hòa hoãn…… Nhưng lại nghĩ: Cha ông mình đời đời chịu ơn của nước, ta phải dốc hết cả lòng thành……

→ Quyết định chữa bệnh cho đúng y đức

– Phẩm chất cuả người thầy thuốc này

    + Ông là người thầy thuốc giỏi, có phẩm chất, già dặn kinh nghiệm

    + Là thầy thuốc có lương tâm và đức độ

    + Khinh thường quyền quý, danh lợi, yêu thích tự do gắn bó với quê hương

Câu 4 (trang 9 sgk Văn 11 Tập 1):

Đặc sắc của bút pháp kí sự

– Tài quan sát tỉ mỉ, ngòi bút ghi chép sự việc chân thực, tả cảnh sinh động,

– Lối kể chuyện khéo léo

– Lối văn kí sự có sự kết hợp giữa ghi chép sự việc chính xác và bộc lộ thái độ, suy nghĩ, tình cảm của tác giả

Luyện tập

So sánh hai đoạn tríchVào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác) Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Phạm Đình Hổ)

– Giống nhau: Đều phán ánh hiện thực cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh

– Khác nhau:

+ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, Phạm Đình Hổ

    • là tuỳ bút kể lại những thú vui ham chơi của Trịnh Sâm

    • Phản ánh sự nhũng nhiễu của quan lại đối với nhân dân

    • Các sự kiện được kể một cách tản mạn, ghép nối

    • Thể hiện thái độ phê phán gay gắt của tác giả đối với Chúa và quan lại

+ Vào phủ chúa Trịnh , Lê Hữu Trác

    • là bài kí sự kể về cuộc sống xa hoa, quyền quý của chúa Trịnh

    • nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài đó là: sự quan sat khách quan cùng ngòi bút kể, tả sắc sảo, có sự đan xen giữa thơ, lời bình và văn xuôi tạo nên chất trữ tình.

Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân ngắn nhất

Câu 1 (trang 13 sgk Văn 11 Tập 1):

– Chữ thôi nghĩa gốc: chấm dứt, kết thúc một hoạt động nào đó (thôi học, thôi việc,…).

– Trong câu thơ của Nguyễn Khuyến, từ thôi (thứ hai) được dùng với nghĩa chấm dứt, kết thúc cuộc đời, cuộc sống

– Cách dùng này là sự sáng tạo nghĩa mới cho từ thôi, thể hiện rõ dấu ấn lời nói cá nhân của Nguyễn Khuyến

Câu 2 (trang 13 sgk Văn 11 Tập 1):

– Nhận xét về cách sắp xếp từ ngữ trong hai câu thơ trên:

    + Các cụm danh từ (rêu từng đám, đá mấy hòn) đều đảo danh từ trung tâm lên trước tổ hợp định từ + danh từ chỉ loại.

    + Các câu đểu có hình thức đảo trật tự cú pháp

– Sự sắp xếp của Hồ Xuân Hương khiến cho bức tranh thiên nhiên được miêu tả trong hai câu thơ hiện lên sắc sảo, đầy cá tính, nó vừa tạo nên âm hưởng, vừa tô đậm các hình tượng thơ đồng thời cũng thể hiện nổi bật tâm trạng của nhân vật trữ tình

Câu 3 (trang 13 sgk Văn 11 Tập 1):

– Ví dụ trong một loài chim chúng đều có những nét chung giống nhau như biết bay, có cánh, đẻ trứng

– Nhưng mỗi con chim lại có những nét riêng khác nhau về kích thức, màu sắc, khối lượng

………………………..

Soạn văn 11 (hay nhất)

Tổng hợp các bài Soạn văn lớp 11 hay, chi tiết nhất được biên soạn bám sát các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn 11 Tập 1, Tập 2 giúp học sinh nắm được nội dung chính của các văn bản và dễ dàng soạn văn 11.

 • Tuần 1
  • Vào phủ chúa Trịnh
  • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
  • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
 • Tuần 2
  • Tự Tình
  • Câu cá mùa thu
  • Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
  • Thao tác lập luận phân tích
 • Tuần 3
  • Thương vợ
  • Khóc Dương Khuê
  • Vịnh khoa thi Hương
  • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
 • Tuần 4
  • Bài ca ngất ngưởng
  • Bài ca ngắn đi trên bãi cát
  • Luyện tập thao tác lập luận phân tích
 • Tuần 5
  • Lẽ ghét thương
  • Chạy giặc
  • Bài ca phong cảnh Hương Sơn
  • Trả bài tập làm văn số 1
  • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học
 • Tuần 6
  • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần một: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
  • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác phẩm
  • Thực hành về thành ngữ, điển cố
 • Tuần 7
  • Chiếu cầu hiền
  • Xin lập khoa luật
  • Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
 • Tuần 8
  • Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
  • Trả bài tập làm văn số 2 – Nghị luận văn học
  • Thao tác lập luận so sánh
 • Tuần 9
  • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945
  • Viết bài tập làm văn số 3: Nghị luận văn học
 • Tuần 10
  • Hai đứa trẻ
  • Kontext
 • Woche 11
  • Das Wort Todesgefangener
  • Üben Sie vergleichendes Denken
  • Üben Sie die Anwendung einer Kombination aus analytischen und vergleichenden Argumentationsoperationen
 • Woche 12
  • Glück einer Beerdigung
  • Journalismus-Stil
  • Rückschreibübung Nummer 3
 • Woche 13
  • Einige literarische Gattungen: Poesie, Geschichten
  • Chi Pheo
  • Journalismusstil (Fortsetzung)
 • Woche 14
  • Chi Pheo (Fortsetzung)
  • Üben Sie, die Reihenfolge der Teile in einem Satz auszuwählen
  • Nachricht
 • Woche 15
  • Vater und Sohn meinen
  • Handlungen
  • Fitness-Geist
  • Üben Sie das Schreiben von Newslettern
  • Interview und Antwortinterview
 • Woche 16
  • Abschied von Cuu Trung Dai
  • Üben Sie die Verwendung einiger Satztypen im Text
 • Woche 17
  • Liebe und Rache
  • Literaturische Rezension
 • Woche 18
  • Üben Sie das Interviewen und Beantworten von Interviews
  • Allgemeine Prüfung am Ende des I. Semesters
  • Abgabe der allgemeinen Prüfung am Ende des I. Semesters
 • Woche 19
  • Abschied beim Auslandsaufenthalt
  • Bedeutung des Satzes
  • Schreibaufsatz Nummer 5: Literarische Abschlussarbeit
 • Woche 20
  • Der größte Teil des Himmels
  • Bedeutung des Satzes (Fortsetzung)
 • Woche 21
  • Sich beeilen
  • Manipulation des Widerlegungsarguments
 • Woche 22
  • Trang Giang
  • Üben Sie das Argumentieren der Widerlegung
  • Antwortaufsatz Nummer 5
  • Schreiben Sie Aufsatz Nummer 6: Gesellschaftskommentar
 • Woche 23
  • Das ist das Dorf Vi Da
  • Abend
 • Woche 24
  • Von diesem Moment an
  • Lai Tan
  • Denken Sie daran, Dong
  • Ähnlichkeit
  • Frühlingsnachmittag
  • Kurze Biografie
 • Woche 25
  • Typografische Merkmale der vietnamesischen Sprache
  • Antwortaufsatz Nummer 6
 • Woche 26
  • Ich liebe dich
  • Gedicht Nr. 28
  • Üben Sie das Schreiben einer kurzen Biografie
 • Woche 27
  • Die Person in der Tasche
  • Manipulation von Kommentarkommentaren
 • Woche 28
  • Herrscher stellen Autorität wieder her
  • Üben Sie, Kommentare und Argumente zu manipulieren
 • Woche 29
  • Über die soziale Moral in unserem Land
  • Muttersprache – Quelle der Befreiung unterdrückerischer Völker
 • Woche 30
  • Die drei großen Beiträge von Marx
  • Politischer Sprachstil
 • Woche 31
  • Ein Zeitalter in der Poesie
  • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)
 • tuần 32
  • Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận
  • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
 • tuần 33
  • Kiểm tra phần Văn học
  • Tóm tắt nội dung luận văn
 • tuần 34
  • Kiểm tra phần tiếng Việt
  • Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
  • Kiểm tra phần viết
 • tuần 35
  • Tổng kiểm toán hàng năm
  • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Tham khảo thêm các bộ đề ngữ văn 11 khác:

 • Các bài mẫu cho ngày 11
 • Văn học lớp 11
 • Viết bài văn 11 (ngắn nhất)
 • ôn tập ngữ văn 11

Hiển thị thêm các chương trình:

 • Giá sách giáo khoa hóa học 11
 • Lý thuyết hóa học 11
 • Giải sbt hóa học 11
 • Các dạng bài tập hóa học lớp 11
 • Giáo án hóa học lớp 11 mới nhất
 • Giải sách giáo khoa toán 11
 • Các dạng bài tập toán lớp 11
 • Toán học 11
 • Giáo án toán lớp 11 mới nhất
 • Bài tập toán lớp 11 mới nhất
 • chuyên đề toán lớp 11 mới nhất
 • bài tập tiếng anh 11 có lời giải
 • Giải SGK Tiếng Anh 11 (Thí điểm)
 • Giải SGK Tiếng Anh 11
 • Giải Sbt Tiếng Anh 11
 • giải sbt tiếng anh 11 (thí điểm)
 • Giải sách Lịch sử lần thứ 11
 • lý thuyết lịch sử 11
 • 11 Giải Atlas lịch sử
 • Giải sgk Vật Lí 11
 • Giải sbt Vật Lí 11
 • Lý thuyết Vật Lí 11
 • Các dạng bài tập Vật Lí lớp 11
 • Giáo án Vật lí lớp 11 mới nhất
 • Giải sgk Sinh học 11
 • Lý thuyết Sinh học 11
 • Giải sgk Giáo dục công dân 11
 • Lý thuyết Giáo dục công dân 11
 • Lý thuyết Địa Lí 11
 • Giải Tập bản đồ Địa Lí 11
 • Giải sgk Giáo dục quốc phòng – an ninh 11
 • TOP 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 11 Học kì 1, học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Lịch sử lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Toán lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Vật lí lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Địa lí lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Ngữ Văn lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • TOP 100 Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Soạn văn lớp 11 tập 2| Soạn bài lớp 11 tập 2 | Soạn văn 11 hay nhất [mới nhất 2023]

Related Posts