Thủ thuật hay” Các phím tắt cần biết trong Total commander

Phím tắt bạn cần biết trong Total Commander:

Trợ giúp F1

F2 mở lại cửa sổ nguồn

F3 để xem tập tin

F4 Chỉnh sửa tập tin hiện được chọn

F5 Sao chép tập tin và thư mục

F6 di chuyển hoặc đổi tên thư mục

F7 Tạo thư mục mới

F8 xóa tập tin và thư mục

F9 kích hoạt menu lệnh phía trên cửa sổ nguồn

F10 kích hoạt thanh menu lệnh bên trái.

Alt + F1 Thay đổi ổ đĩa ở cửa sổ bên trái

Alt + F2 Thay đổi ổ đĩa ở cửa sổ bên phải

Alt + F3 để sử dụng trình xem tệp thay thế

Alt + F4 Thoát Tổng chỉ huy

Alt + F5 nén file và thư mục

Alt + Shift + F5 Nén và xóa nguồn

Alt + F7 Tìm kiếm

Alt + F8 mở lịch sử các lệnh đã sử dụng

Alt + F9 Giải nén file nén

Alt + F10 Mở cửa sổ cây thư mục của thư mục hiện tại

Shift + F1 Mở menu lệnh để tùy chỉnh cách các cột xuất hiện trong cửa sổ

Shift + F2 So sánh danh sách file trong 2 cửa sổ

Shift + F3 Nếu nhiều tệp được chọn, chỉ xem các tệp ở vị trí con trỏ hiện tại

Shift + F4 Tạo một tệp văn bản mới và mở nó để chỉnh sửa bằng trình chỉnh sửa

Shift + F5 Copy và đổi tên trong cùng thư mục

Shift + F6 đổi tên file trong cùng thư mục

Shift + F10 hiển thị menu lệnh theo ngữ cảnh

Ctrl + F1 Hiển thị tên file ở dạng rút gọn – chỉ hiển thị phần tên

Ctrl + Shift + F1 Hiển thị hình ảnh dưới dạng hình thu nhỏ.

Ctrl + F2 hiển thị mọi thông tin chi tiết về file.

Ctrl + Shift + F2 Hiển thị chú thích đính kèm file

Ctrl + F3 Sắp xếp theo tên

Ctrl + F4 Sắp xếp theo loại file

Ctrl + F5 Sắp xếp theo ngày và giờ

Ctrl + F6 Sắp xếp theo dung lượng

Ctrl + F7 Hủy sắp xếp

Ctrl + F8 Hiển thị cây thư mục

Ctrl + F9 in file bằng chương trình tương ứng

Ctrl + F10 Hiển thị tất cả các tập tin

Ctrl + F11 hiển thị các file thực thi (*.exe, *.bat, *.cmd, *.pif, *.com)

Ctrl + F12 Hiển thị các loại tệp mới do người dùng xác định

Ctrl + A chọn tất cả

Ctrl + B hiển thị nội dung của thư mục hiện tại và liệt kê tất cả các thư mục con và tệp của nó.

Ctrl + C Sao chép tập tin thư mục vào clipboard

Ctrl + D mở danh sách dấu trang

Ctrl + F Kết nối với máy chủ FTP

Ctrl + Shift + F Hủy kết nối với máy chủ FTP

Ctrl + I Đi tới thư mục đích

Ctrl + L Xem kích thước của file đã chọn

Ctrl + M đổi tên hàng loạt

Ctrl + Shift + M Thay đổi chế độ truyền FTP

Ctrl + N Tạo kết nối FTP mới

Ctrl + P sao chép đường dẫn hiện tại vào dòng lệnh

Ctrl + R mở lại thư mục nguồn

Ctrl + T mở tab thư mục mới và kích hoạt nó

Ctrl + Shift + T mở tab thư mục mới mà không kích hoạt nó

Ctrl + U hoán đổi vị trí 2 thư mục trong 2 cửa sổ

Ctrl + V Dán các tập tin và thư mục từ clipboard vào thư mục hiện tại

Ctrl + X Cắt file và thư mục vào clipboard

Ctrl + Z Nhập chú thích cho file

Ctrl + Mũi tên lên mở thư mục trên dưới con trỏ trong tab mới

Ctrl + Tab di chuyển sang tab tiếp theo

Ctrl + Shift + Tab di chuyển về tab trước

Ctrl + dấu cộng chọn tất cả

Ctrl + Dấu trừ để bỏ chọn tất cả

Ctrl + Pg Down, Backspace di chuyển lên thư mục phía trên

Ctrl + <-- Di chuyển đến thư mục gốc của ổ đĩa (bàn phím châu Âu)

Ctrl + \ Di chuyển đến thư mục gốc của ổ đĩa (bàn phím US)

Alt + –> Chuyển đến thư mục tiếp theo

Alt + <-- Về thư mục trước đó

Chuyển tab giữa cửa sổ trái và phải

Chèn, phím cách chọn hoặc bỏ chọn tập tin và thư mục

Chuyển sang chế độ dòng lệnh với ký tự bất kỳ

Alt + dấu cộng để chọn file cùng loại

Alt + Enter hiển thị cửa sổ thuộc tính cho file hoặc thư mục đang được chọn

Related Posts