Thủ thuật hay” Đặt mật khẩu cho tập tin trong máy tính

Khóa thư mục bằng dòng lệnh cmd của windows

bước 1: Tạo một tập tin dữ liệu văn bản Bằng cách nhấp chuột phải và chọn mới >> dữ liệu văn bản

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Bước 2: mở tệp tin dữ liệu văn bản Vừa tạo xong copy dòng lệnh bên dưới và chỉnh sửa mật khẩu ở phần Enter_mat_kau_o_day Như bạn ước.

CLS

@echo tắt

Tiêu đề folder BảoMat

Nếu “Genk Locker” tồn tại thì hãy vào Mở khóa

Nếu chưa có BaoMat vào MDLOCKER

:xác nhận

echo Bạn có muốn lưu thư mục này không? (liệu)

đặt /p “cho =>”

nếu %for%==CO Đi tới KHÓA

nếu %for%==co Đi tới KHÓA

nếu %for%==KO Đi tới KẾT THÚC

if %cho%==ko Đi tới KẾT THÚC

Lựa chọn tiếng vang không hợp lệ.

Đi đến xác nhận

:Khóa

Ren Bảo Mật “Genk Locker”

attrib +h +s “Tủ đồ Henke”

thư mục echo bị khóa

Đi đến cuối

:mở khóa

echo Nhập mật khẩu để mở file

đặt /p “vượt qua =>”

Nếu không %pass%== Enter_mat_kau_o_day Đi đến thất bại

attrib -h -s “tủ khóa gà mái”

Ren “Genk Locker” BaoMat

echo đã được xóa hoàn toàn!

Đi đến cuối

:thất bại

echo lỗi mật khẩu

Đi đến cuối

:MDLOCKER

MD Baumate

echo BaoMat đã tạo thành công

Đi đến cuối

:kết thúc

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Sau đó lưu “Khoa.bat” với tên và định dạng file

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Bước 3: chạy tập tin hợp tác Thư mục bạn vừa tạo Bảomart hiện ra bạn copy toàn bộ file, tài liệu cần khóa vào thư mục này Bảomart.

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Bạn tiếp tục chạy file hợp tácbạn nhập cacbon monoxit hoặc chung Khóa thư mục Bảomartsau khi khóa thư mục Bảomart Bất cứ điều gì bạn chọn sẽ tự động bị ẩn Hiển thị các tập tin, thư mục và ổ đĩa ẩn Thư mục cũng sẽ không xuất hiện.

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

khi bạn muốn truy cập vào thư mục Bảomartnhấn đúp chuột hợp tác Sau đó tiếp tục nhập mật khẩu của bạn.thư mục Bảomart Nó sẽ xuất hiện ngay sau khi nhập đúng mật khẩu hợp tác.Bạn nên xóa tập tin chữ tài liệu và ẩn tập tin hợp tác .

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Khi muốn đổi mật khẩu chỉ cần click chuột phải hợp tác chọn biên tập và tiến hành thay đổi mật khẩu của bạn.

Đặt mật khẩu bằng file nén winrar

bước 1: Chọn file hoặc thư mục muốn bảo vệ, nhấn chuột phải và chọn thêm vào lưu trữ

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Bước 2: Trong giao diện nén file chọn tab trình độ cao >> đặt mật khẩu

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Bước 3: Bạn nhập mật khẩu cho phần này nhập mật khẩunhập lại mật khẩu của bạn vào phần sau và nhấp vào Chọn ĐƯỢC RỒI.

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Tiếp tục nhấn ĐƯỢC RỒI Nén và tạo tập tin .rar

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Bước 4: Xóa file hoặc thư mục bạn đã chọn khóa rồi mở file .rar Đi kiểm tra nó.

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Nhập mật khẩu giải nén

Đặt mật khẩu cho file trên máy tính

Vì vậy, bạn đã thực hiện nén dữ liệu để đảm bảo an toàn.

Related Posts