Thủ thuật hay” File Restore từ thùng rác sẽ nằm ở đâu, vị trí nào trên máy tính?

Để lấy lại dữ liệu đã xóa trên máy tính chúng ta có thể vào biểu tượng thùng rác để khôi phục. Tuy nhiên, khi khôi phục file đã xóa từ thùng rác, một số người không biết file mình cần lấy lại nằm ở đâu. Việc khôi phục từ Thùng rác chỉ có thể được thực hiện một lần. Nếu bạn không biết nơi lưu các tệp đã khôi phục, bạn có thể gặp rắc rối. Trong bài viết hôm nay mình sẽ làm rõ vấn đề: Khôi phục dữ liệu từ Thùng rác.

Nội dung bài viết gồm 3 phần:

  • Thùng rác – Mục đích của thùng tái chế là gì?
  • Các tập tin được khôi phục ở đâu trong thùng rác?
  • Ẩn/hiện rác trên màn hình máy tính

1. Thùng rác-Chức năng của thùng tái chế là gì?

  • Thùng rác – Thùng rác có chức năng lưu trữ tạm thời các tập tin đã xóa của bạn.bạn chọn xóa bỏ ĐƯỢC RỒI cắt Tài liệu sau đó sẽ được lưu vào Thùng rác.Nếu bạn nhấn CTRL + SHIFT + Xóa Tài liệu sẽ bị mất vĩnh viễn và không còn nằm trong thùng rác nữa.
  • Tệp này nằm trong thùng rác và không hoạt động. Đang ở trạng thái chờ đợi. Điều này có nghĩa là nó sẽ chờ lệnh tiếp theo từ người dùng. Do đó, khi nhấp trực tiếp vào tệp trong thùng rác, bạn không thể đọc, xem hoặc thực thi chúng.
  • Các tập tin trong Thùng rác không được lưu vĩnh viễn. Nó chỉ tồn tại được một thời gian rồi tự động bị xóa.Lúc này các file đã xóa sẽ biến mất khỏi máy tính và không thể khôi phục lại được
  • Thỉnh thoảng bạn nên dọn sạch Thùng rác để máy tính chạy nhanh hơn.Dọn sạch thùng rác: Nhấp chuột phải vào biểu tượng Thùng rác->Rỗng thùng rác .


Các tệp được khôi phục từ Thùng rác sẽ nằm ở đâu trên máy tính của tôi?

2. Các tập tin được khôi phục nằm trong thùng rác ở đâu?

Để khôi phục các tệp đã xóa trên máy tính của bạn, hãy đi tới Thùng rác – Thùng rác -> Nhấp trực tiếp vào tệp -> Khôi phục.Đối với mỗi tệp nhất định, bạn chỉ có thể làm một việc Phục hồi 1 lần. Do đó, khi khôi phục bạn cần biết file sẽ ở đâu để có thể tìm lại.

Các tập tin được khôi phục trong Thùng rác sẽ ở đúng vị trí – trước khi xóa. Ví dụ: khi khôi phục sẽ trên Destop thì các file bạn xóa sẽ nằm trên Destop, khi khôi phục sẽ trên ổ D thì các file bạn xóa sẽ nằm trên ổ D… Tùy thuộc vào vị trí của file trước khi xóa mà bạn có thể truy cập lại, tức là có thể tìm thấy vị trí.

Khi khôi phục, hãy tiến hành từng tệp một và tiến hành một cách thận trọng. Bởi vì thao tác Khôi phục chỉ có thể được thực hiện một lần.

3. Ẩn/hiện rác trên màn hình máy tính

Theo mặc định, thùng rác luôn ở ngoài màn hình. 3 biểu tượng không bao giờ xuất hiện trên màn hình là: Máy tính, Thùng rác và Mạng.

Trong một số trường hợp, một trong ba biểu tượng còn lại có thể bị ai đó ẩn đi. Thùng rác cũng có thể bị ẩn. xuất hiện lại ngoài màn hình.bạn nhấp chuột phải Màn hình máy tính->Cá nhân hóa->Thay đổi biểu tượng trên màn hình. Sau đó tích chọn vào các biểu tượng bạn muốn hiển thị bên ngoài màn hình nền -> nhấn “OK”.

Phần kết luận: Khi bạn khôi phục một tệp trong Thùng rác, nó sẽ ở cùng vị trí như trước khi bạn xóa nó. Việc khôi phục chỉ có thể được thực hiện một lần nên bạn cần nhớ chữ ký. Chúng tôi chỉ khôi phục các tệp từ Thùng rác khi bạn xóa chúng theo cách thông thường.nếu bạn nhấn CTRL + SHIFT + Xóa Khi đó tập tin không còn trong Thùng rác nữa. Hồi đó việc khôi phục file cần phải sử dụng phần mềm chuyên dụng.

tìm từ khóa: File được lưu ở đâu khi khôi phục, lấy dữ liệu từ thùng rác, tìm file đã khôi phục từ thùng rác

Related Posts