Thủ thuật hay” Hướng dẫn cài đặt mật khẩu cho máy tính

Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đặt mật khẩu trên Windows 8 nhanh nhất.

1. Cách tạo mật khẩu mới

Nhấp chuột phải vào vùng trống trên màn hình và chọn Personalize

Trong cửa sổ Cá nhân hóa, chọn Trang chủ Bảng điều khiển

Trong cửa sổ “Tất cả các mục trong bảng điều khiển”, chọn “Tài khoản người dùng”

Trong cửa sổ Tài khoản người dùng, chọn Thay đổi tài khoản của tôi trong cài đặt PC

Sau đó chọn tùy chọn đăng nhập và thêm để tạo mật khẩu

Nhập mật khẩu của bạn và nhập lại bên dưới để kiểm tra xem mật khẩu có khớp không. Trong phần Nhắc mật khẩu, hiển thị với bất kỳ ai, bạn có thể nhập thông tin để nhắc nhở mật khẩu của mình, nhưng tốt nhất nên để trống. (Đối với Windows 8, không được phép có khoảng trắng nên được phép có khoảng trắng).

Sau khi nhập xong chọn next rồi finish để hoàn tất cài đặt.

2. Thay đổi mật khẩu

Chúng tôi thực hiện các thao tác tương tự như tạo mật khẩu mới, nhưng trong cửa sổ Tài khoản, chọn “Thay đổi”

Sau đó nhập mật khẩu bạn đã sử dụng

và đặt mật khẩu mới cho máy tính tương tự như trên

Sau đó chọn Next và Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

3. Xóa mật khẩu

Chúng ta thực hiện tương tự như đổi mật khẩu nhưng để trống trường mật khẩu mới.

Đối với hệ điều hành Windows 7 chúng ta thực hiện các thao tác tương tự như đối với Windows 8.

Sau khi chọn tài khoản người dùng chúng ta chọn Create a pass for your account để đặt mật khẩu cho máy tính.

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, hãy khởi động lại hoặc ngủ máy tính rồi khởi động lại để kiểm tra và thử mật khẩu.

ghi chú:

Tắt tiếng Việt trước khi đặt mật khẩu. Mật khẩu máy tính là tiếng Việt, viết liên tục không dấu. Ví dụ: Ruan Wana. Nếu muốn bảo mật hơn, mật khẩu có thể chứa cả chữ và số nguyenvana345. Bạn cần nhớ mật khẩu thật cẩn thận để không quên. Lúc đó sẽ khó khăn.

Chúc may mắn!

Related Posts