Banner mobi

(028).38.64.14.00

Tin tức
Thông báo về tuyển nhân viên Hợp đồng năm 2021

Thông báo về tuyển nhân viên Hợp đồng năm 2021

02.04.2021Lượt xem: 61

Thông báo về tuyển nhân viên Hợp đồng năm 2021
Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2

08.01.2021Lượt xem: 157

Kết quả xét tuyển viên chức vòng 2
Hướng dẫn tài liệu thi tuyển viên chức - Danh mục tài liệu từng vị trí

Hướng dẫn tài liệu thi tuyển viên chức - Danh mục tài liệu từng vị trí

04.12.2020Lượt xem: 161

Hướng dẫn tài liệu thi tuyển viên chức - Danh mục tài liệu từng vị trí
Thông báo ôn tập

Thông báo ôn tập

04.12.2020Lượt xem: 145

Thông báo ôn tập
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

04.12.2020Lượt xem: 164

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2
Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11 năm 2019

Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11 năm 2019

07.04.2020Lượt xem: 703

Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11 năm 2019
Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại TTGDNN-GDTX Quận 11 năm 2019

Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại TTGDNN-GDTX Quận 11 năm 2019

12.03.2020Lượt xem: 355

Kết quả điểm xét tuyển viên chức tại TTGDNN-GDTX Quận 11 năm 2019
Đối tác của chúng tôi

Hơn 300 trường đại học danh tiếng kết nối với chúng tôi hỗ trợ sinh viên

Copyrights © 2018 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11. All rights reserved.Design by Nina

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Quận 11