TTTS vào 10 2023: Bắc Ninh công bố chỉ tiêu vào lớp 10 năm 2021

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Bắc Ninh công bố chỉ tiêu vào lớp 10 năm 2021. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT (công lập)


TT

đơn vị

thuộc về một khu vực, thị trấn hoặc thành phố

số lớp học

học sinh

người đầu tiên

chuyên môn

bắc ninh

thứ mười hai

396

2

Hàn Tuyên

bắc ninh

15

630

3

Hoàng Quả Việt

bắc ninh

9

378

4

Lý Thuê Đường

bắc ninh

14

588

5

Hàm Rồng

bắc ninh

6

252

6

Lý Trường Kiệt

bắc ninh

số 8

Chap 336

7

Gia Bình 1

huyện Gia Bình

thứ mười hai

Chap 480

số 8

Lê Mẫn Tín

huyện Gia Bình

14

Chap 560

9

Sân Rồng 1

Quận Lương Đài

15

630

mười

Sân Rồng 2

Quận Lương Đài

11

Chap 440

11

Thuận Thành 1

Quận Thuận Thành

15

Chap 675

thứ mười hai

Thuận Thành 2

Quận Thuận Thành

14

630

13

Thuận Thành 3

Quận Thuận Thành

thứ mười hai

540

14

câu hỏi 1

Quận Quewu

15

630

15

Quế Võ 2

Quận Quewu

thứ mười hai

504

16

Quế Võ 3

Quận Quewu

7

294

17

Thiên Đô 1

Quận Thiên Đô

15

Chap 675

18

Nguyễn Đăng Đạo

Quận Thiên Đô

thứ mười hai

540

19

Lý Thái Tổ

thị trấn Tushan

15

630

20

Ngô Gia Đồ

thị trấn Tushan

thứ mười hai

540

hai mươi mốt

Nguyễn Văn Cư

thị trấn Tushan

13

Chap 585

hai mươi hai

an phong 1

khu an ninh

15

Chap 675

hai mươi ba

an phong 2

khu an ninh

14

630

tất cả

Thứ 287 chương

12,238

2. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT (ngoài công lập)

TT

đơn vị

thuộc về một khu vực, thị trấn hoặc thành phố

số lớp học

học sinh

người đầu tiên

Nguyễn Du

bắc ninh

11

Chap 440

2

Sân bay quốc tế Bắc Bắc Kinh

bắc ninh

2

hai mươi hai

3

Giao liên Đào Duy Từ

bắc ninh

3

120

4

Phòng Lương Thế Vinh

bắc ninh

2

80

5

Gia Bình 3

huyện Gia Bình

người đầu tiên

40

6

Lương Tài số 3

Quận Lương Đài

3

120

7

Tĩnh Bắc

Quận Thuận Thành

4

180

số 8

Đường phố mới

Quận Quewu

9

360

9

Trần Hưng Đạo

Quận Quewu

4

160

mười

Trần Nhân Đông

Quận Thiên Đô

4

180

11

Lê Quý Đôn

Quận Thiên Đô

3

135

thứ mười hai

từ con trai

thị trấn Tushan

thứ mười hai

504

13

Sàn giao dịch Lý Công Uẩn

thị trấn Tushan

3

72

14

nguyễn đại

khu an ninh

mười

450

tất cả

71

2.863

3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 GDTXTT

đơn vị

thuộc về một khu vực, thị trấn hoặc thành phố

số lớp học

học sinh

người đầu tiên

Trung tâm GDTX tỉnh

bắc ninh

7

280

2

Trung tâm GDNN- Dạy nghề tỉnh (QV)

Quận Quewu

5

200

3

Trung tâm Giáo dục Đào tạo Giáo dục Nghề nghiệp Gia Bình

huyện Gia Bình

6

240

4

Trung tâm đào tạo giáo dục nghề nghiệp Liangtai

Quận Lương Đài

4

160

5

Trung tâm giáo dục Shun Shing

Quận Thuận Thành

6

270

6

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Trường trung học cơ sở Tiandu

Quận Thiên Đô

3

135

7

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Trường THCS Tushan

thị trấn Tushan

6

270

số 8

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – THCS Yên Phong

khu an ninh

7

315

tất cả

44

1.870

Việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện theo Công văn số 617/SGDĐT-QLCL ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT và GDTX . Giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề năm học 2021-2022. Đối với các nội dung khác có liên quan, đề nghị phụ huynh và học sinh đến các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp để hiểu rõ hơn.

Theo TTHN

Related Posts