TTTS vào 10 2023: Cách làm bài văn nghị luận xã hôi lớp 9 thuyết phục

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cách làm bài văn nghị luận xã hôi lớp 9 thuyết phục. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

đề cương

1. Đối với môn tư tưởng đạo đức

1. Giới thiệu:

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận, trích dẫn nguyên văn câu văn, trích dẫn…

B. Thân bài:

– Giải thích rõ nội dung tư tưởng, đạo đức (giải thích từ ngữ, khái niệm).

– Phân tích những mặt đúng đắn của tư tưởng đạo lí (dẫn chứng từ lịch sử, văn học, đời sống).

– Từ chối các tuyên bố sai liên quan Lấy tư tưởng đạo đức (chứng minh bằng dẫn chứng từ lịch sử, văn học, cuộc sống).

– Đánh giá ý nghĩa tư tưởng đạo lí (khen, chê)

3. Kết luận:

– Tổng hợp câu hỏi NL.

– Bài học nhận thức và hành động cho bản thân và mọi người

2. Dạng đề về hiện tượng xã hội

1. Giới thiệu:

Giới thiệu hiện tượng cần nghị luận.

B. cơ thể

– Nêu hiện tượng (giải thích khái niệm)

– Phân tích đúng sai, lợi hại (thực trạng vấn đề cần nghị luận, có dẫn chứng chứng minh)

– Nêu lý do.

– Bày tỏ thái độ, quan điểm của bản thân trước hiện tượng xã hội (đồng tình, phản đối). Chỉ ra biện pháp khắc phục.

3. Kết luận:

– Tóm tắt lại các chủ đề đã thảo luận.

– Bài học về nhận thức và hành động của bản thân.

trích dẫn

– Trong một bài văn nghị luận, dẫn chứng lập luận là rất quan trọng, dẫn chứng tốt, phù hợp sẽ làm cho bài viết có độ tin cậy và sức thuyết phục đối với nhiều đối tượng.

– Dẫn chứng phải tiêu biểu, cụ thể, chính xác, toàn diện và đầy đủ. Trong các bài văn nghị luận xã hội, nên hạn chế sử dụng dẫn chứng trong văn học.

– Dẫn chứng cần khái quát, chỉ chọn những điều cốt yếu, tránh tình trạng nêu lại dẫn chứng.

Phương pháp nghiên cứu và sản xuất tiểu luận lập luận xã hội

– Đầu tiên, hãy tập cho mình thói quen phân tích vấn đề mỗi ngày. Trước bất kỳ sự kiện hay điều gì ai đó nói, hãy luôn cố gắng phân tích ý nghĩa và hàm ý của nó bằng chính khả năng của mình.

Việc cập nhật thông tin thường xuyên là rất cần thiết, hãy chú ý đến các chương trình thời sự, đọc sách báo, tra cứu thông tin về người nổi tiếng, chuyên mục kỹ năng sống hàng ngày,… luôn có mọi thông tin trong tầm tay.

– Cố gắng ghi nhớ và hiểu ý nghĩa của một câu tục ngữ hoặc một danh ngôn về cuộc sống. Đọc sách tham khảo có thể giúp khơi dậy sự sáng tạo của bạn trong khi xây dựng phong cách viết và phương pháp kiểm tra.

– Học đi đôi với hành. Tự viết và phân tích, sau đó đọc lại và đối chiếu với đáp án. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lâu và hiểu sâu hơn về vấn đề.

Tổng hợp

Related Posts