TTTS vào 10 2023: Cấu trúc đề thi bài Tổng hợp vào lớp 10

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc đề thi bài Tổng hợp vào lớp 10. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Kỳ thi toàn diện

1. Nguyên tắc chung

– Hình thức thi: 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan, 1 lựa chọn đúng

Thời gian thi: 60 phút.

– Hệ thống điểm: 20 điểm

– Số lượng đề thi: 40 câu

– Kiến thức hạn chế: chương trình lớp 9 THCS.

hai.cấu trúc đề thi


Đặt hàng

nội dung

Xem

cấp

vật lý

Câu 1: Điện – Lý thuyết

0,5

Biết

Vấn đề 2: Điện từ – Lý thuyết

0,5

hiểu

Bài 3: Điện – Bài tập

0,5

vận dụng

Câu 4: Quang học – Lý thuyết

0,5

Biết

Bài toán 5: Quang học – Bài tập

0,5

hiểu

Hóa chất

Câu 1: Tên gọi, tính chất vật lý, hóa học, điều chế và ứng dụng của các nguyên tố và hợp chất vô cơ

0,5

Biết

Bài 2: Bài Tập, Thí Nghiệm, Mối Liên Hệ Thực Tế Của Vật Chất Đơn Giản Và Hợp Chất Vô Cơ

0,5

hiểu

Câu 3: Tên gọi, tính chất vật lý, hóa học, điều chế và ứng dụng của các hợp chất hữu cơ

0,5

Biết

Bài 4: Bài Tập, Thí Nghiệm, Mối Liên Hệ Thực Tế Của Hợp Chất Hữu Cơ

0,5

hiểu

Câu 5: Bài tập tính toán tính chất hoá học của các nguyên tố và hợp chất hữu cơ, vô cơ

0,5

vận dụng

sinh vật học

Câu 1. Quy luật di truyền của nấm men đen

0,5

Biết

Vấn đề 2. Nhiễm sắc thể, ADN và gen

0,5

hiểu

Mục 3.dị nhân

0,5

hiểu

Vấn đề 4. Ứng dụng di truyền học

0,5

vận dụng

Câu 5. Sinh vật và môi trường, hệ sinh thái

0,5

Biết

lịch sử

Câu 1. Chủ nghĩa xã hội và phong trào giải phóng dân tộc

0,5

Biết

Câu 2: Các nước tư bản, quan hệ quốc tế, khoa học và công nghệ

0,5

Biết

Câu 3. Lịch sử Việt Nam 1919-1945

0,5

hiểu

Câu 4. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954

0,5

hiểu

Câu 5 Chống Mỹ 1954-1975, thống nhất đất nước 1975-2000

0,5

vận dụng.

địa lý

Câu 1. Bài tập vẽ sơ đồ

0,5

vận dụng

Câu 2. Địa lý khu vực

0,5

Biết

Câu 3. Địa lý Hải Phòng

0,5

Biết

Câu 4. Địa lý khu vực

0,5

hiểu

Câu 5. Địa lý ngành

0,5

hiểu

GDCD .Chuyên đề

Câu 1. Chủ đề: Tư cách đạo đức

0,5

Biết

Câu 2. Chủ đề: Hòa bình-Hợp tác-Hữu nghị.

0,5

Biết

Câu 3. Chủ đề: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

0,5

hiểu

Câu 4. Tên bài: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

0,5

vận dụng

Câu hỏi 5. Tiêu đề: Tính bất hợp pháp và trách nhiệm pháp lý.

0,5

Biết

đề tiếng Anh

Câu 1. Áp suất

0,5

Biết

Câu 2. Phát âm

0,5

Biết

Câu 3. Sử dụng động từ

0,5

vận dụng

Câu 4. Chọn giới từ

0,5

hiểu

Câu 5. Hình thức từ

0,5

hiểu

Câu 6. Mệnh đề quan hệ

0,5

vận dụng

Vấn đề 7. Xác định sai

0,5

hiểu

Mục 8.So sánh

0,5

hiểu

Câu 9. Câu điều kiện

0,5

vận dụng

Câu 10. Giao tiếp đơn giản

0,5

vận dụng

Theo thethahohangngay


Related Posts