TTTS vào 10 2023: Cấu trúc đề thi môn Toán vào lớp 10 trường THPT tỉnh Tiền Giang 2016

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc đề thi môn Toán vào lớp 10 trường THPT tỉnh Tiền Giang 2016. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập:

Đầu tiên. hình thức thi : văn xuôi

2. thời gian làm việc: 120 phút

3. Nội dung học tập:

Cần lưu ý các vấn đề sau:

A. Đại số:

– Tính giá trị của biểu thức có căn bậc hai.

– Mất gốc trong các mẫu biểu thức có chứa căn bậc hai.

– Sử dụng hằng đẳng thức

– So sánh các căn bậc hai.

– Giải phương trình liên quan đến căn bậc hai có dạng ; .

– Rút gọn biểu thức liên quan đến căn bậc hai.

– Tính hiệp phương sai, nghịch biến của hàm số bậc nhất.

– Viết phương trình đường thẳng: đi qua một điểm và biết hệ số góc, qua một điểm và biết gốc tọa độ, qua 2 điểm, qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước.

– Vẽ đường thẳng: y = ax; y=ax+b; y=b; x = a.

– Giải phương trình bằng phép cộng và phép thế.

– Giải bài toán bằng cách xây dựng hệ phương trình.

– Giải phương trình bậc hai, rút ​​gọn về phương trình bậc hai.

– vẽ parabol y = ax2.

– Bài toán về giao điểm của đường thẳng và đường parabol.

– Mối quan hệ đối xứng giữa các định lý và nghiệm Việt Nam.

– Giải bài toán bằng cách xây dựng phương trình bậc hai.

* Lưu ý: Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm

B. Hình học:

– Hệ thức hệ số của tam giác vuông.

Tính các tỉ số lượng giác của các góc nhọn.

– Nhận xét biểu thức sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Chứng minh rằng đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.

– Chứng minh các điểm cùng thuộc một đường tròn.

– Góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

– Góc trung tâm.

Góc có đỉnh ở trong và ngoài đường tròn.

– Tứ giác nội tiếp.

– chiều dài cung.

– Tính diện tích hình tròn.

– Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các dây cung và dây cung.

Tính diện tích và thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.

4. cấu trúc đề thi: Gồm 5 câu hỏi

Bài 1: Căn bậc hai, đường thẳng, phương trình, hệ phương trình, định lý Viét.

Bài 2: Câu hỏi về hàm số bậc hai, hàm số bậc hai và sự tương giao.

Bài 3: Giải bài toán bằng cách xây dựng phương trình, phương trình bậc hai. (vô số nghiệm).

* chú ý: Các Dạng Toán Về Chuyển Động, Năng Suất, Hình Học, Cấp Số Cộng.

Bài 4: Hình học phẳng.

Bài 5: Hình Học Không Gian.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán, Tin học:

Đầu tiên. hình thức thi: văn xuôi

2. thời gian làm việc: 150 phút

3. Nội dung học tập: (Chuyên gia Toán tin)

3.1.Số học: Chỉ áp dụng cho toán đơn giản liên quan đến bình phương chia hết.

3.2.Đại số: chỉ dành cho toán cao cấp đóng Giáo trình đại số lớp chín.

3.3.Hình học: dành riêng cho các dạng toán nâng cao đóng học hình học lớp chín.

4. cấu trúc đề thi: Gồm 4 câu hỏi

Bài 1 (3,0 điểm): đại số học

a) nhận thức cơ bản;

b) phương trình;

c) Hệ phương trình (không tham số).

Bài 2 (3,0 điểm): đại số học

a) Đồ thị hàm số bậc nhất bậc hai, tương quan;

b) + Phương trình bậc hai và định lí Viet.

+ Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức đại số.

Bài 3 (1,0 điểm): con số

+ chia hết hoặc bình phương hoàn hảo.

Bài 4 (3,0 điểm): hình học

a) các câu hỏi cơ bản;

b) Dẫn dắt câu hỏi để học sinh chuẩn bị kiến ​​thức nền cho các bài toán khó;

c) Câu hỏi khó.

+ Kiến thức: chỉ dành cho các dạng toán nâng cao đóng học hình học lớp chín.

Tuyensinh247.com- Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Related Posts