TTTS vào 10 2023: Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 2015

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 2015. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

Nội dung kiến ​​thức, yêu cầu kiểm tra

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016

chủ đề: Nguyễn Văn – Chuyên đề

1. Yêu cầu chung

1. Nội dung kiểm tra đầu vào là chương trình trung học cơ sở, chủ yếu là chương trình lớp 9, chú ý đánh giá năng lực của người học, có câu hỏi mở, chú trọng vận dụng kiến ​​thức thực tiễn.

2. Yêu cầu về trình độ nhận thức:

– Nhận biết: khoảng 20%;

– Hiểu biết: khoảng 20%;

– Tỷ lệ sử dụng: khoảng 30%;

– Tỷ lệ sử dụng cao: khoảng 30%.

hai. hình thức thi: văn xuôi

3. Thời gian thực hiện: 150 phút

4. Nội dung kiến ​​thức: bao gồm hai phần

phần 1: Đọc hiểu (trên thang điểm từ 3.0 đến 4.0)

– Gồm từ 3 đến 5 câu hỏi phân theo mức độ biết, thông hiểu và vận dụng, trong đó mức độ thông hiểu và vận dụng chiếm trên 50% số điểm.

– Bài có nguyên văn tham khảo các tài liệu đọc hiểu phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh lớp 9.

phần 2: Luyện viết (theo thang điểm từ 6.0 đến 7.0)

Gồm 1 câu hỏi yêu cầu viết một bài văn hoàn chỉnh theo một trong các kiểu văn bản sau:

– triển lãm;

– hồi ký;

– nghị luận xã hội (về tư tưởng đạo lí hoặc hiện tượng đời sống xã hội);

– Nghị luận văn học

Lưu ý: Chủ đề này có ít nhất 1 câu hỏi mở.

chủ đề: Ngôn ngữ – chủ đề chung

1. Yêu cầu chung

1. Nội dung kiểm tra đầu vào là chương trình trung học cơ sở, chủ yếu là chương trình lớp 9, chú ý đánh giá năng lực của người học, có câu hỏi mở, chú trọng vận dụng kiến ​​thức thực tiễn.

2. Yêu cầu về trình độ nhận thức:

– Nhận biết: khoảng 30%;

– Thông hiểu: khoảng 30%;

– Ứng dụng: khoảng 20%;

– Tỷ lệ sử dụng cao: khoảng 20%.

hai.Hình thức thi: Tự luận

3. Thời gian làm việc 120 phút

4. Nội dung kiến ​​thức: gồm 3 câu

Câu hỏi một: Phần Tiếng Việt, từ 2,0 đến 3,0 điểm

Gồm 2 đến 3 câu hỏi phụ tuỳ theo mức độ biết, thông hiểu và vận dụng

chương 2: Đọc – Hiểu văn bản (Phần Ngữ Văn) theo thang điểm từ 2.0 đến 3.0

– Gồm 2 đến 3 câu hỏi phụ tuỳ theo mức độ biết, thông hiểu và vận dụng.

– Đọc – hiểu các văn bản trong chính khóa, sách giáo khoa ngữ văn THCS (không tính phần đọc thêm).

– Đọc – hiểu nguyên văn các câu trích dẫn trong chủ đề.

Câu hỏi ba: Bài tập viết, trên thang điểm từ 4.0 đến 6.0

Gồm 1 câu hỏi yêu cầu viết một bài văn hoàn chỉnh theo một trong các kiểu văn bản sau:

– triển lãm;

– hồi ký;

– bình luận xã hội;

– Nghị luận văn học.

Lưu ý: Chủ đề này có ít nhất 1 câu hỏi mở.

Tuyensinh247 Tổng Hợp

Related Posts