TTTS vào 10 2023: Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 – TP Hải Phòng năm 2017

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 – TP Hải Phòng năm 2017. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

kiểm tra ngôn ngữ

1. Nguyên tắc chung

– Hình thức thi: 100% tự luận;

Thời gian thi: 120 phút.

– Thang điểm: 10 điểm.

– Số đề kiểm tra: 06 (sáu).

– Nội dung thi: Đề thi không trùng lặp với các đề đã công bố trong 3 năm gần đây).

– Kiến thức hạn chế: chủ yếu là môn Tiếng Anh THCS 9.

hai.cấu trúc đề thi


Đặt hàng

nội dung

Xem

cấp

phần đầu tiên

Đánh giá khả năng đọc và hiểu các văn bản hàng ngày, các bài luận tranh luận và khả năng viết các bài luận tranh luận:

4.0

câu hỏi một

– Thuyết minh: tác giả/hoàn cảnh sáng tác/nguồn gốc/nội dung chính/phương thức biểu đạt/kiểu văn bản của đoạn trích (hoặc văn bản chứa đựng đoạn trích)/nội dung câu chủ đề của đoạn trích. Đoạn trích;

– Hiểu thái độ của tác giả.

1.0

Biết

chương 2

– Nêu những nét nghệ thuật tiêu biểu của bài tuyển chọn;

– Nêu hiểu biết về giá trị biểu cảm của đặc sắc nghệ thuật.

1.0

hiểu

Phần 3

Viết một bài văn ngắn (tối đa 1/2 trang vở):

+ Bày tỏ ý kiến ​​về vấn đề đặt ra trong đoạn trích;

+ Đạt yêu cầu về kĩ năng viết đoạn văn tiếng Việt/ kĩ năng thực hành.

2.0

vận dụng

phần thứ hai

Đánh giá năng lực đọc hiểu đoạn trích thơ/truyện (tiếng Việt) và năng lực viết một bài nghị luận văn học:

6,0

câu hỏi một

Cung cấp các thông tin sau: tác giả/nhà soạn nhạc/nguồn/bài thơ/đoạn trích câu chuyện.

0,5

Biết

chương 2

– Chỉ ra vài nét nghệ thuật của bài thơ/truyện trong bài tuyển chọn;

– Nắm được một số hiểu biết về giá trị biểu đạt của nghệ thuật.

1,5

hiểu

Phần 3

Viết một bài văn ngắn (khoảng 300 từ) bày tỏ cảm nghĩ của em về đoạn trích/đoạn văn/nét nhân vật nào đó.

4.0

vận dụng

Theo thethahohangngay

Related Posts