TTTS vào 10 2023: Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2015 THPT chuyên ngoại ngữ

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2015 THPT chuyên ngoại ngữ. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Môn thi, hệ số, thời gian thi:

– Môn Tiếng Anh: (hệ số 2)

– Thời gian làm bài 120 phút)

2. Hình thức thi:

Môn Tiếng Anh: trắc nghiệm và tự luận

3. Cấu trúc đề thi và phạm vi kiến ​​thức:

Một. Cấu trúc đề thi:

đề thi ngoại ngữ 81 câu.Câu 1 đến câu 80 là câu hỏi trắc nghiệm hoặc điền từ, đặt câu, tổng điểm là 80. 81 câu hỏi tự luận, tổng 20 điểm.

Bài thi môn Ngoại ngữ được chấm theo hệ 100, sau đó quy ra hệ 10, lấy 0,1 không làm tròn.

bính âm:

Chọn những từ có trọng âm chính khác với những từ còn lại.

Hoặc chọn những từ có cách phát âm khác phần gạch chân.

Ngữ pháp từ vựng:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

Chọn phần gạch chân sai.

Chọn từ/cụm từ để điền vào chỗ trống trong các câu riêng lẻ.

Tìm dạng đúng của từ trong văn bản.

Điền vào chỗ trống với những từ thích hợp từ văn bản.

Đọc hiểu:

– Đọc một đoạn văn (khoảng 400 – 500 từ) và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

Đọc thêm:  TTTS vào 10 2023: Hà Nội phát hành phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm 2013

Viết:

– Viết lại câu, dùng từ cho trước, giới hạn từ.

– Viết lại câu, bắt đầu từ một từ/cụm từ cho sẵn.

– Viết bài văn nghị luận (120 – 150 chữ).

Nguồn Trường THPT Tài năng Ngoại ngữ

Related Posts