TTTS vào 10 2023: Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Nhật, Đức THPT chuyên ngoại ngữ 2015

Bạn đang tìm hiểu Thông tin tuyển sinh vào THPT, Tuyển sinh lớp 10 2023.ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới các bạn bài Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn tiếng Nhật, Đức THPT chuyên ngoại ngữ 2015. Hi vọng là điều các bạn đang tìm kiếm.

1. Hệ số, thời gian làm bài

Môn tiếng Nhật và tiếng Đức: Hệ số 2

120 phút thời gian làm việc

2. Hình thức thi:

Đối với môn Tiếng Nhật và Tiếng Đức: trắc nghiệm và tự luận.

3. Cấu trúc đề thi

Đề thi ngoại ngữ có 81 câu hỏi. Các câu hỏi từ 1 đến 80 là câu hỏi chọn chủ đề hoặc điền từ và viết câu, tổng điểm là 80 điểm. 81 câu hỏi tự luận, tổng 20 điểm.

Bài thi môn Ngoại ngữ được chấm theo hệ 100, sau đó quy ra hệ 10, lấy 0,1 không làm tròn.

Một. Tiếng Nhật:

Hán tự:

– Cách đọc hiragana bằng cách viết 5 chữ kanji

– Viết các từ Hiragana 5 chữ bằng Kanji:

– Chọn 1 trong 4 đáp án A, B, C, D điền vào chỗ trống

– Chọn 1 trong 4 đáp án A, B, c, D và dùng từ cho sẵn đúng ngữ pháp:

– Chọn 1 trong 4 đáp án A, B, c, D đã cho để điền vào chỗ trống.

– Sửa lỗi.

– Sắp xếp thứ tự các câu theo từ cho sẵn.

– Chọn 1 trong 4 đáp án A, B, C, D để hoàn thành tình huống đối thoại.

Đọc hiểu:

– Đọc và tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

– Đọc và trả lời câu hỏi bằng cách chọn 1 trong 4 đáp án A, B, c, D đã cho.

– Đọc và trả lời câu hỏi.

Phần viết:

– Đặt câu theo cấu trúc cho sẵn hoặc với các từ cho sẵn.

– Viết một bài luận khoảng 250-300 từ về một chủ đề cho sẵn.

b.Tiếng Đức

bính âm:

– Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.

– Chọn từ có trọng âm chính rơi vào âm tiết khác với các từ còn lại.

Ngữ pháp từ vựng:

– Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu.

– Điền từ trong ngoặc vào chỗ trống.

Đọc hiểu:

– Đọc bài viết và chọn phương án đúng cho mỗi câu (độ dài 150-200 từ).

– Đọc bài viết và chọn phương án đúng (độ dài 150-200 từ) cho mỗi chỗ trống (các phương án cho trước)

– Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống chỉ với một từ.

Viết:

– Viết câu hoàn chỉnh sử dụng các từ cho sẵn. Có thể cần phải thay đổi hình thái của một số từ và thêm những từ khác nếu cần.

– Viết lại câu theo gợi ý sao cho nghĩa ban đầu của câu không đổi.

– Viết một bài báo về một chủ đề nhất định.

Tài Trường THCS Ngoại Ngữ

Related Posts